"Równy Start" - Pierwszy rok za nami.

Anna Konopka SP4

 3 lipca 2012    22:01

"Równy Start" - program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego "Grota"  wraz z końcem roku szkolnego dotarł na półmetek.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania to 559 007 zł.

"Równy Start" - program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego "Grota"  wraz z końcem roku szkolnego dotarł na półmetek. Za nami 1922 godzin zajęć, które odbywały się w trzech obszarach:


  1. Wyrównywanie szans edukacyjnych  - 930 godzin

  2. Rozwijanie umiejętności kluczowych - 868 godzin

  3. Wspomaganie rozwoju - 124 godziny.


Ponadto całe grono pedagogiczne ukończyło 20-godzinne szkolenie StART 1 i StART 2, w ramach którego nauczycielki i nauczyciele szkoły zapoznali się z metodą nauczania umiejętności prospołecznych w profilaktyce zaburzeń zachowania dzieci. Zasady tej metody zostaną uwzględnione w programie wychowawczym szkoły w roku szkolnym 2012/2013. Ponadto dwie osoby  ukończyły szkolenie z metody Biofeedback, a w przyszłym roku szkolnym dziesięcioro dzieci będzie mogło skorzystać z tej formy oddziaływań terapeutycznych.

Zakupiono wiele pomocy dydaktycznych w tym wysokiej klasy cyfrowy aparat fotograficzny i kamerę wraz z oprogramowaniem do obróbki zdjęć i  filmów. Wyposażono gabinet terapii biofeedback i salę do terapii Integracji Sensorycznej. W trakcie niektórych zajęć uczennice i uczniowie brali udział w ciekawych wycieczkach i konkursach, przygotowywali wystawy i przedstawienia teatralne.

Podsumowując: działania w ramach projektu "Równy Start" nie tylko uzupełniły zakres oddziaływań edukacyjno - wychowawczych szkoły, ale przede wszystkim wpłynęły na wyrównywanie szans edukacyjnych dziewczynek i chłopców, wzmocniły atrakcyjność i jakość oferty szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i umożliwiły objęcie opieką prewencyjną uczniów i uczennic  z zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych patologiami społecznymi.

W przyszłym roku szkolnym będziemy kontynuować realizację zadań projektu, a także planujemy zwiększenie godzin w ramach niektórych zajęć.

W załączeniu zdjęcia z zajęć w roku szkolnym 2011/2012.

Beata Lisik

[gallery]

 

Galeria

zdjecie: 42363
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13
fot. 14
fot. 15
fot. 16
fot. 17
fot. 18
fot. 19
fot. 20
fot. 21
fot. 22
fot. 23
fot. 24
fot. 25
fot. 26
fot. 27
fot. 28
fot. 29
fot. 30
fot. 31
fot. 32
fot. 33
fot. 34
fot. 35
fot. 36
fot. 37
fot. 38
fot. 39
fot. 40
fot. 41
fot. 42
fot. 43

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry