Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Izydora w Markach w roku 2005

Krzysztof Bychowski AkcjaKatolicka

 27 lutego 2006    17:47

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
przy parafii p.w. Św. Izydora w Markach, w roku 2005


1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Izydora w Markach liczy 28 członków zwyczajnych i 2 kandydatów na członka zwyczajnego Akcji Katolickiej. Spotykamy się w 1. i 3. środę miesiąca na spotkaniach organizacyjnych i formacyjnych.

2. Skład Zarządu IV kadencji: Maria Przybysz-Piwko ? prezes, Maria Świder ? skarbnik, Marek Kroczek ? sekretarz, Wojciech Jedliński i Zbigniew Paciorek ? członkowie. Komisja Rewizyjna: Antoni Listwon ? przewodniczący, Teresa Sobolewska ? sekretarz, Zofia Stanisławska ? członek. Asystentem kościelnym POAK jest ks. Jerzy Skłucki.

3. Rozważania formacyjne są zgodne z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce i Diecezji.
Są prowadzone w oparciu o tematy zalecane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej. W tym roku nasze rozważania formacyjne były podporządkowane tematowi: ?Eucharystia źródłem mocy w głoszeniu Ewangelii nadziei? /ponadto uczestniczymy w wykładach, spotkaniach, prelekcjach DIAK/. Od początku istnienia POAK, poprzez ukierunkowaną formację, staramy się kształtować tożsamość indywidualną i wspólnotową Stowarzyszenia.

4. Stałe pozycje działalności POAK:
prowadzenie w każdy 2. czwartek miesiąca Adoracji Najświętszego Sakramentu ? Godzina Święta;
Msza Święta Akcji Katolickiej, w ostatnią niedzielę miesiąca, o godz. 18.00 /udział w liturgii słowa
i modlitwie powszechnej ułożonej przez nas/;
organizacja Parafialnej Drogi Krzyżowej ulicami miasta w Wielkim Poście
/po raz pierwszy w dwóch parafiach: Św. Izydora i NMP Matki Kościoła/;
organizacja i udział w Uroczystej Mszy Świętej ku czci Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (3 IV) o godz. 15.00;
udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę;
od Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, w ramach ewangelizacji wizualnej, zamieszczamy
co miesiąc plakat Fundacji Świętego Franciszka z Asyżu na Domu Katolickim, stojącym przy głównej arterii komunikacyjnej naszego miasta;
nieprzerwanie, od marca 1998 roku, wydajemy WIADOMOŚCI PARAFIALNE ? pismo POAK,
za pomocą którego zapoznajemy parafian z działalnością Akcji Katolickiej, wydarzeniami: religijnymi, kulturalnymi, społecznymi naszych parafii, miasta, regionu, wiele miejsca poświęcamy historii i ekologii naszego miasta;
udział w Diecezjalnej Pielgrzymce do Loretto (11 IX);
organizacja Dnia Papieskiego w parafiach: Św. Izydora i NMP Matki Kościoła (16 X)
(min. przeprowadziliśmy kwestę na rzecz Fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia?);
uroczyste obchody Święta Patronalnego Akcji Katolickiej ? 27 listopada., w Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w naszym kościele podczas Mszy Świętej odnowiliśmy Akt Zawierzenia Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata;
uczestniczymy we wszystkich oficjalnych spotkaniach patriotycznych na terenie naszego miasta;

do stałych pozycji działalności POAK w roku 2005 weszły:
zainicjowanie oraz udział we Mszach Świętych wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata /1. soboty miesiąca/;
prowadzenie Adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie nabożeństwa ?Godzina Łaski? ? związanego z Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP /8 grudnia/. Udział parafian w tym nabożeństwie, z roku na rok, jest liczniejszy;
podejmując apel Ojca Świętego Benedykta XVI, by ze strony wiernych nie zabrakło gorliwej modlitwy o gorliwych, mądrych i świętych kapłanów, postanowiliśmy do codziennej, indywidualnej modlitwy za wybranego kapłana naszej Diecezji (modlimy się za kapłanów od chwili powstania Akcji Katolickiej w Diecezji Warszawsko-Praskiej) dołączyć wspólną modlitwę za kapłanów związanych
z naszą parafią ? w przeszłości, w chwili obecnej oraz tych, którzy będą w niej pracować w przyszłości ? podczas Mszy Świętych, sprawowanych w każdy drugi czwartek miesiąca o godzinie 18.00;
Rowerowa Majówka z Akcją Katolicką ? 28 V /II edycja/. To propozycja skierowana do młodzieży
oraz dzieci, chociaż i mareccy seniorzy, pomimo 30- stopniowego upału, licznie stawili się na starcie. Łącznie w majówce uczestniczyło 112 osób. Trasę wytyczały miejsca tworzące historię naszej małej Ojczyzny, w czasie krótkich postojów zapoznawaliśmy uczestników z ich powstaniem, rolą, jaką spełniały w dziejach Marek. Imprezę zakończyliśmy piknikiem wypełnionym licznymi atrakcjami;
Niedziela z Akcją Katolicką ? to pomysł na wspólne, rodzinne przeżywanie niedzieli.
29 V ? Pielgrzymka Szlakiem Unitów i Męczenników Podlaskich /organizacje powierzyliśmy panu Jerzemu Miszkiewiczowi, wykorzystując jedną z jego propozycji skierowanych
do oddziałów parafialnych z początkiem roku/;
17 VII ? Wycieczka do Pułtuska /?Odkrywamy uroki Mazowsza?/;
28 VIII ? Pielgrzymka do Sanktuarium Urodzin i Chrztu Św. S. Faustyny Kowalskiej
w Świnicach Warckich, w 100. rocznicę urodzin Świętej. /wyjazd zorganizowany wspólnie
z parafialną Kościelną Służbą Porządkową/.

5. Pozostałe inicjatywy POAK:
Ostatki z Akcją Katolicką ? 8 II. Nawiązując do bogatej spuścizny mareckiej Akcji Katolickiej z lat 30. XX wieku postanowiliśmy naszą działalność wzbogacić poprzez organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, osadzonych w tradycjach chrześcijańskich, narodowych. Spotkanie zorganizowaliśmy w dawnej sali kinowej Domu Katolickiego parafii Św. Izydora, wybudowanego przez naszych poprzedników, skupionych wokół proboszcza ks. Teodora Jesionowskiego, który rozbudował struktury akcyjne w naszej parafii do 800 osób;
w okresie poprzedzającym Święto 3. Maja członkowie POAK przeprowadzili kampanię zachęcającą do zamanifestowania przez mieszkańców Marek swojej polskości
i religijności poprzez oflagowanie swoich domostw flagami narodowymi i maryjnymi, które można było nabyć za naszym pośrednictwem;
W 8. rocznicę powstania POAK stworzyliśmy stronę internetową naszego oddziału:
AKCJA KATOLICKA W MARKACH ? www.marki.net.pl/akcja, jest ona częścią portalu społeczności Marek. Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące naszego Stowarzyszenia oraz internetowe wydanie WIADOMOŚCI PARAFIALNYCH. Mamy nadzieję, że nasza obecność w sieci, to kolejny krok, który pomoże w przełamaniu anonimowości wiary, pozwoli mieszkańcom naszego miasta, jak również czytelnikom portalu, włączyć się do wspólnej odpowiedzialności za Kościół. Informacje przekazujemy na stronę ogólnopolską Akcji Katolickiej ? www.ak.org.pl.
WIADOMOŚCI można znaleźć na stronie ogólnopolskiej prasy parafialnej ? www.prasaparafialna.pl;
NA NIELUDZKIEJ ZIEMI ? 22 V. Spotkanie zorganizowane z okazji Roku Katyńskiego.
Prelekcję o zbrodni katyńskiej wygłosił pan Aleksander Załęski, naoczny świadek, autor zdjęć (część z nich zaprezentował na spotkaniu w formie przeźroczy) z prowadzonych w Miednoje i Katyniu ekshumacji oficerów polskich zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Spotkanie zorganizowaliśmy w kaplicy nowo powstałej parafii NMP Matki Kościoła w Markach, gdzie miejsce szczególne zajmuje pamięć o Obrońcach naszej Ojczyzny z czasów ostatniej wojny. Przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki pomocy parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przy Katedrze Św. Floriana i Św. Michała, który pierwszy zorganizował prelekcję i wystawę;
Wychowanie przez pracę w ujęciu Bł. ks. Bronisława Markiewicza. To cykl wykładów poświęconych systemowi wychowawczemu Bł. ks. Bronisława Markiewicza. Ich autorami są księża michalici, znawcy metod pracy swojego założyciela (Dom Generalny Zgromadzenia znajduje się w Markach-Strudze). Konferencje, wspólnie z POAK parafii Św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze, organizujemy w ostatnie niedziele miesiąca (XI 2005 ? VI 2006). Chcemy przybliżyć sylwetkę wyniesionego na ołtarze 19 VI 2005 księdza Bronisława Markiewicza.
W przyszłości zamierzamy przybliżyć postać Błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, pierwszego błogosławionego naszej Diecezji, wyniesionego na ołtarze wraz z ks. Markiewiczem i ks. Władysławem Findyszem. Zaproszenie do udziału w tych spotkaniach kierujemy do wszystkich osób zrzeszonych w Akcji Katolickiej naszej Diecezji oraz Diecezji sąsiednich.

6 Najważniejsze wydarzenia roku 2005, w których uczestniczyliśmy.
2 kwietnia, godz. 21.37 ? UMIERA OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
? Największym wydarzeniem minionego roku była śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II.
Po raz kolejny osoba polskiego Papieża zjednoczyła polski Kościół, ludzi różnych stanów i pokoleń. Z całą Polską i światem przezywaliśmy odchodzenie Ojca Świętego do Domu Ojca. Byliśmy uczestnikami wielorakich pozytywnych zachowań, pełnych uniesienia, miłości, do naszego Papieża (uczestniczyliśmy min.: w watykańskiej Mszy Św. pogrzebowej za pośrednictwem telebimu, zainstalowanego w naszym kościele, /organizując opiekę medyczną/, w Mszach Św. żałobnych w obu naszych parafiach, w katedrze Warszawsko-Praskiej, w wielu innych spotkaniach modlitewnych
na terenie Marek i Warszawy. Narodziło się Pokolenie JP II. W hołdzie Janowi Pawłowi II Akcja Katolicka musi przekazywać i propagować Jego nauczania wszystkim ludziom.
19 kwietnia ? Kardynał Joseph Ratzinger zostaje wybrany Papieżem, przyjmuje imię Benedykt XVI ? modlitwy w intencji nowo wybranego Ojca Świętego.
18-19 czerwca ? III KRAJOWY KONGRES EUCHARYSTYCZNY
?Pozostań Panie w naszych rodzinach?
? Rok 2005 dla członków naszego oddziału Akcji Katolickiej, jak i dla całego Kościoła minął
pod znakiem Eucharystii. Najważniejszym wydarzeniem religijnym w Polsce związanym z Rokiem Eucharystii ? obchodzonym w Kościele z inicjatywy Papieża Jana Pawła II ? był III Krajowy Kongres Eucharystyczny, w którym braliśmy udział. Na szczeblu diecezjalnym uczestniczyliśmy
w Diecezjalnych Stacjach Eucharystycznych, w parafii ? w odnowieniu Misji Świętych (6-10 marca).
12 czerwca ? 1. rocznica erygowania parafii NMP Matki Kościoła w Markach
? udział w uroczystej Mszy Św. sprawowanej przez Biskupa Kazimierza Romaniuka.
14 września ? Uchwała Rady Miasta nadająca Zespołowi Szkół Nr 1 w Markach
imię Jana Pawła II ? udział w uroczystościach związanych z nadaniem imienia.

Sprawozdanie sporządził Marek Kroczek
Sekretarz POAK

Galeria

zdjecie

Krzysztof Bychowski

Rednacz portalu, jeden z jego pomysłodawców i twórców - odpowiedzialny za stronę techniczną i organizacyjną całego przedsięwzięcia.

Mieszkaniec Marek od 1995 roku, właściciel firmy zajmującej się tworzeniem stron internetowych - ACTIVENET www.avn.pl

@ RedNacz małpa marki kropka net kropka pl, 501 271 048

www.avn.pl

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry