Szkolenie dla mareckich NGO

START:    11 grudnia 2012

Piotr Matusiak UMMarki

 20 listopada 2012    09:57

Szkolenie skierowane do podmiotów działających na terenie miasta Marki.

Burmistrz Miasta Marki serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na bezpłatne szkolenie poświęcone praktycznym aspektom związanym z przekazaniem i rozliczeniem dotacji zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas szkolenia zostaną omówione kwestie związane z przygotowaniem wniosku, kosztorysu i rozliczeniem dokumentacji finansowo - księgowej, a także prowadzeniem dokumentacji udzielonego zadania.

Program szkolenia:

1. Terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert, ogłoszenie konkursowe. 2. Zasady przygotowania wniosku o realizację zadania publicznego. 3. Elementy umowy realizacji zadania. 4. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania ? terminy. 5. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, 6. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy. 7.Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji. 8. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania ? ważne zmiany. 9. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego ? przykłady dokumentów. 10. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej ? dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur. 11. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę ? konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie. 12. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego ? rozliczenie środków. 13. Kontrola realizacji zadania publicznego -terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli. 14. Postępowanie o zwrot środków dotacji. 15. Małe granty.

Prowadzący: Współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie ?Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych?. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów ?Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej?. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2012 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Informacje organizacyjne:

  1. Szkolenie jest bezpłatne.
  2. Szkolenie skierowane dla podmiotów prowadzących działalność statutową na terenie miasta Marki.
  3. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 3 grudnia 2012 r. na adres e-mail: ws@marki.pl.
  5. Każda osoba zakwalifikowana na szkolenie otrzyma e-mail zwrotny w terminie do dnia 5 grudnia 2012 r.
  6. Termin szkolenia: 11 grudnia 2012 r., godzina 15.00-18.30.
  7. Miejsce szkolenia:  Zespół Szkół Nr 1 przy Al. Piłsudskiego 96 w Markach.
  8. Organizator szkolenia: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Marki, tel. (22) 781 10 03 wew. 125, pokój 29.

Piotr Matusiak / - / Pełnomocnik Burmistrza Miasta Marki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Miasto Marki |

Galeria

zdjecie: 45437

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry