Informacja o rekrutacji dzieci do przedszkoli

START:    2 kwietnia 2013

Piotr Matusiak UMMarki

 26 lutego 2013    08:39

1 marca rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA O REKRUTACJI DZIECI


DO PRZEDSZKOLI i ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH


PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH


NA ROK SZKOLNY 2013/2014


W  dniu 1  marca 2013 roku  rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2013/2014 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Marki. Rekrutację prowadzą następujące placówki:
  • Przedszkole Miejskie nr 1 "Wesoły Skrzat" przy Al. J. Piłsudskiego 77,

  • Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Dużej 1a,

  • Przedszkole Miejskie nr 3 "Bajkowy Świat" przy Al. Piłsudskiego 246.


Do przedszkoli tych mogą być przyjęte dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W celu ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć  Wniosek, którego wzór można pobrać ze strony internetowej www.marki.pl lub odebrać w danym przedszkolu. Wypełnione Wnioski wraz z załącznikami, należy złożyć w wybranym przedszkolu w terminie do 02 kwietnia 2013 roku.  Zasady rekrutacji określone są w statucie danej placówki i są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w każdym przedszkolu. Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli nastąpi w dniu  22 kwietnia 2013 roku.

W roku szkolnym 2013/2014 dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2008) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Miasto zapewni realizację tego obowiązku w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej prowadzonej przez samorząd. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecko 5-letnie może realizować również w dowolnym przedszkolu niepublicznym.

Dzieci w wieku 6-lat (urodzone w roku 2007) przyjmowane są do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub na wniosek rodziców mogą być przyjęte do klas I szkół podstawowych. Szkoły podstawowe w Markach będą  prowadziły  rekrutację dzieci 5-letnich i 6-letnich do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy tych placówkach. W celu skorzystania z  oferty tych szkół, należy w terminie do 26 kwietnia  2013 roku złożyć w danej placówce wypełnioną Kartę zgłoszenia wraz załącznikiem (załącznik do pobrania bezpośrednio w szkole podstawowej).

Wzór Karty dostępny jest na stronie internetowej www.marki.pl lub można odebrać  go  w szkole podstawowej. Ogłoszenie list dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi do 31 maja 2013 roku.

Dla dzieci 5-letnich i 6-letnich realizujących lub kontynuujących obowiązek przygotowania przedszkolnego w oddziale przy szkole podstawowej, na wniosek rodziców może być zapewniona opieka (przed lub po obowiązkowych bezpłatnych zajęciach realizacji podstawy programowej). Oddziały te mogą umożliwić dziecku korzystanie za odpłatnością    z dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych oraz korzystanie z całodziennego wyżywienia na podobnych zasadach jak w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Marki.

Więcej szczegółowych informacji na temat rekrutacji można uzyskać w przedszkolu lub w szkole podstawowej.  Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola  i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych określone są w Uchwale nr XIII/83/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Marki, zmienionej Uchwałą Nr XXII/150/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 roku.

         Poniżej harmonogram rekrutacji dzieci do:

  • przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Marki


a)      wydawanie Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola  - od 1 marca 2013 roku

b)      przyjmowanie Wniosków - do 02 kwietnia 2013 roku

c)      ogłoszenie list dzieci przyjętych -  22 kwietnia 2013 roku

d)     wnoszenie odwołań do Burmistrza Miasta ? do 06 maja 2013 roku

e)      rozpatrywanie odwołań - do 21 maja 2013 roku;

  • oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Marki:


a)      wydawanie Kart zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej - od 1 marca 2013 roku

b)      przyjmowanie Kart zgłoszenia - do 26 kwietnia 2013 roku

c)      ogłoszenie list dzieci przyjętych - do 31 maja 2013 roku.

 

Janusz Werczyński

Burmistrz Miasta Marki
Załączniki do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

PROJEKT UMOWA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

KARTA ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

 

 

Miasto Marki |

Galeria

zdjecie: 48796

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry