Bibliografia dokumentów dotyczących Marek i okolicy

Krzysztof Bychowski

 8 września 2006    14:29

Bibliografia dokumentów dotyczących Marek i okolicy
zgromadzonych w bibliotekach szkół mareckich

(stan na 31 grudnia 2005 roku)


 • 25. Europejskie Spotkania Młodych. Ogarnijmy rodziny modlitwą! Akcja Katolicka w działaniu. ?Wiadomości parafialne? 2003, nr 1-2 (54) SP3

 • Akcja Katolicka w Markach-historia i dzień dzisiejszy. [online]. Marki, 2004. [dostęp: 15 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http: //www.marki.net.pl ZS1

 • BARGIEŁ Jarosław: Marki dziś, jutro i pojutrze. ?Wiadomości z ratusza (26) SP4

 • BOĆKOWSKI Jan: Zarys historii powstania parafii w Strudze k/Warszawy część 1. ?Gazeta Marecka? (12) ZS1

 • BOĆKOWSKI Jan: Zarys historii powstania parafii w Strudze k/Warszawy część 2. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1


 • Bomba ekologiczna Warszawy. ?Echo? (?) [ksero] SP3

 • BRODZICKI Czesław: Marki koło Warszawy. Agencja ATM, 2002. ISBN 83-870-49-16-6 SP3, SP4, ZS1, ZS2

 • BRODZICKI Czesław: Rzymskokatolicy, ewangelicy oraz Żydzi w tworzeniu społeczeństwa Marek koło Warszawy. Warszawa: Podlaska Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa, 2003. ISBN 83-920029-0-3 SP3, ZS1, ZS2

 • BROMA Franciszek: Krótki zarys działalności religijno-kulturalnej za lata 1932-1947 księdza Teodora Jesinowskiego i pana organisty Edwarda Brzozowskiego w parafii rzymsko-katolickiej w Markach k. W-wy. ?Gazeta Marecka? (18) ZS1

 • BROMA Franciszek: Wspomnienie z życia Akcji Katolickiej w Markach. ?Gazeta Marecka? (18) ZS1

 • BRZEZIŃSKA Izabela, STASZEWSKA Katarzyna: Monografia Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach ? Pustelniku SP3

 • CHOJECKA Anna: Marki jako siedziba Wydawnictwa Michalineum. Warszawa, 2002 (roz. 2 pracy dyplomowej Michalici w Markach) SP1, ZS1

 • CHOJECKA Anna: Problem książki i prasy na łamach Powściągliwości i Pracy w latach 1925 ?1930. Warszawa, 2004 (roz.1 pracy magisterskiej Historia Powściągliwości i Pracy czasopismo drukowane w Markach ? Strudze.) SP1

 • Cmentarze i pomniki w Markach [opracowanie] SP3

 • Czy z tej studni Wars nosił wodę?: sensacyjne odkrycie w Markach. ?Express Wieczorny? 1985 (5) ZS1

 • Dokumentacja uroczystości przekazania sztandaru uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach z dnia 23.05.1937 r. SP3

 • DUDZIK Grzegorz, KIELAK Aneta, ŻUBROWSKA-DUDEK Marta: Powiat wołomiński. Bydgoszcz: Wydawnictwo Promocja-Prestiż s. c., 2000 SP3, ZS1

 • GAWKOWSKI Robert: Kościół modrzewiowy w Grodzisku. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1

 • Informator Wołomin-Kobyłka 2005/2006. Wołomin: Marpan Sp. z o.o., 2005 ZS1

 • JACZYŃSKI Roman: Moje miasto. Struga jaką pamiętam [ksero] SP3

 • JURCZAK Wojciech: Świat w zupełnie innym stylu: pożegnanie radzymińskiej ?ciuchci. ?Express Wieczorny? (10) ZS1

 • KACZYŃSKI Tomasz: Od prostego żołnierza do Marszałka. ?Życie Warszawy? 2002, nr 42 (7) ZS1

 • KALISIAK Robert: Dzieje Parafii Św. Izydora w Markach k/ Warszawy do 1945 roku (praca magisterska napisana pod kierunkiem Ludwika Królika) Warszawa, 1988 SP2, SP3, SP4, ZS1

 • KLÓSEK Ewelina: Najstarsze pomniki, krzyże, figurki i kapliczki w Markach. [online]. Marki, 2004. [dostęp: 15 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http: //www.marki.net.pl ZS1

 • KOLATORSKI Władysław, WNUK Jan: Bitwa pod Radzyminem 1920. Radzymin: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, 1995. ISBN 83-902669-1-1, ISBN 83-85218-91-2 SP3

 • KONIKOWSKI Włodzimierz: Miejsca pamięci, walki i straceń na terenie II rejonu AK ?Celków? Marki-Zielonka-Ząbki. Marki , 1998 SP3, ZS1

 • KOWALSKI Andrzej: Miejsca pamięci związane z ?Bitwą Warszawską 1920 r.?

 • w najbliższych okolicach Radzymina SP3

 • KOWALSKI Edward: Cmentarz poległych w Radzyminie. Radzymin: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, 2005. ISBN 83-902669-5-4 ZS1

 • Kpt. Stefan Pogonowski -bohater wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Radzymin: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, 2001. ISBN 83-90266-97 ZS1, ZS2

 • KRAJEWSKI Jerzy: Jak to z ZOZ-ami było. ?Głos marecki? 2002, nr 2 SP3

 • Kronika szczepu harcerskiego 1976 SP3

 • Kronika szczepu ZHP 1985/86 SP3

 • Księga pamiątkowa. Obóz ZHP hufca Marki im. Cypriana Kamila Norwida SP3

 • Księga pamięci [dot. VII Obwodu ?Obroża?, II Rejonu ?Celków?] SP3

 • KWIATKOWSKA Anna: Przyroda pod specjalnym nadzorem. ?Gazeta Wyborcza? 1996, 8 sierpnia SP3

 • LANDSBERGIS Vytautas: M. K. Ciurlionis. Time and Content. Vilnius, 1992 SP3

 • LEWICKA Beata, ROZBICKA Magdalena [red.]: W poszukiwaniu śladów niemieckich osadników w powiecie wołomińskim. Ząbki: Wydaw. Apostolicum, 2003. ISBN 83-7031-357-4 SP3

 • LEWICKI Jerzy: Marki 1580 ? 1900 SP3

 • LUBISZEWSKI Michał: Wycieczka rowerowa z Marek nad Zalew Zegrzyński. [online]. Marki, 2003. [dostęp: 15 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http: //www.marki.net.pl ZS1

 • LUBISZEWSKI Michał: Wycieczka rowerowa-Czarna Struga-Puszcza Słupecka. [online]. Marki, 2003. [dostęp: 15 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http: //www.marki.net.pl ZS1

 • ŁUKOMSKI Jan, NIENAŁTOWSKI Stanisław: A serce mieli jedno. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986. ISBN 83-11-07279-5 SP3, ZS1

 • Marki w bitwie o przedmoście Warszawy. Sierpień 1920 [ksero] SP3

 • Marki. Bydgoszcz: Agencja Promocyjno-Reklamowa Max Graf, 2000. ISBN 83-910440-9-2 SP3, ZS1

 • Marki. Bydgoszcz: Wydaw. Omega, [przed 1997] SP3

 • Marki. Bydgoszcz: Wydaw. Omega, 1997 SP3

 • Marki. Bydgoszcz: Wydaw. Signum ? bis SP3

 • Marki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Omega we współpracy z Urzędem Miasta Marki, 1997. ISBN 83-87459-20-8 SP4

 • Marki. Bydgoszcz: Wydawnictwo PRAZ, 2004. ISBN 83-917857-7-7 SP3, ZS1

 • Marki. Informator 2002. Wydaw. Eureka SP3

 • Marki. Plan miasta 1 : 12000. Bydgoszcz: Wydawnictwo Klub Przedsiębiorców Integralis ZS1

 • MATUSIAK Piotr: Rok po Nowym Jorku. ?Echo? 2004 (8) ZS1

 • Mazowsze: krajobraz i architektura. Warszawa: Arkady, 1971 SP2, SP3, ZS1

 • MAŹ Marcin Robert: Krótka historia miasta Marki. [online]. Marki, 2002. [dostęp: 15 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http: //www.marki.net.pl ZS1

 • MOCZULSKI Marek: Marecka Podjazdowa. ?Tygodnik Kolejarza? 2004 SP3

 • MOTYCZYŃSKI Zbigniew Karol: Kalendarium walk na przedmościu Warszawy 80 lat temu. (4) ZS1

 • Na probostwie w Wyszkowie: 85 lat później. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2005. ISBN 83-7399-103-4 ZS1

 • ?Nie? dla kaplicy?. ?Echo? 2006, nr 2 SP3

 • ORŁOWSKI Jan (oprac.): Historia koła PZW w Markach. [online]. Marki, 2002. [dostęp: 15 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http: //www.marki.net.pl ZS1

 • PACIOREK Tomasz: Katolickie Wydawnictwo Michalineum działalność instytucjonalna (praca magisterska napisana pod kierunkiem Bogdana Michalskiego, Macieja Pacuły) Warszawa, 2000 SP2, SP3, SP4, ZS1

 • PACIOREK Zbigniew, OPŁOTNY Władysław: [Harry Thackray]. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: 100-lecie kościoła w Markach. ?Gazeta Marecka? 1995 nr 4 (30) wrzesień SP1

 • PACIOREK Zbigniew: 100-lecie kościoła w Markach. ?Gazeta Marecka? (14, 15, 16) ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: 15 sierpień 1920-15 sierpień 1994-74 rocznica Bitwy Warszawskiej. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: 30 rocznica likwidacji mareckiej ?ciuchci? w: Zapomniany świat kolejki mareckiej (katalog wystawy) SP2, SP3, SP4, ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: Historia kościoła pod wezwaniem Św. Izydora-Oracza

 • w Markach część 1. ?Gazeta Marecka? (17) ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: Historia Marek. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: Legendy o Markach i najbliższej okolicy. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: Marecka kolej dojazdowa 1899-1974 część 1. ?Gazeta Marecka? (7) ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: Marecka kolej dojazdowa 1899-1974 część 2. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: Marecki cmentarz. ?Gazeta Marecka? (11) ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: Marki w latach 1655-1883. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: Marki: dzieje, tradycja, kultura. Marki: Urząd Miasta Marki, 2004. ISBN 83-917261-0-X SP1, SP2, SP3, SP4, ZS1, ZS2

 • PACIOREK Zbigniew: Monografia Marek. ?Wieści Parafialne? 2005, nr 1-2 SP1

 • PACIOREK Zbigniew: Najstarsze źródła pisane dotyczące Marek. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: Powstanie fabryki przędzalniczej w Markach. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: Powstanie osiedla przyfabrycznego w Markach. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: Rocznica rzezi wśród mieszkańców Marek, Pustelnika

 • i Zielonki. [ksero] SP3

 • PACIOREK Zbigniew: Trochę o życiu i twórczości Mikolajusa Konstantinusa Ciurlionisa- malarza i kompozytora litewskiego. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: Wykaz niektórych merytorycznych błędów dostrzeżonych w książce autorstwa Czesława Brodzickiego: Marki koło Warszawy, Marki 2002 str. 105 ZS1

 • PACIOREK Zbigniew: Zabytki Marek. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1

 • Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Markach Strudze [ulotka] SP3

 • Plan miasta Marki. Wołomin: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Adam Wojtaszewski SP2, ZS1

 • PODHORODECKI Leszek: Akcja ?Burza? w Markach w 1944 roku. ?Wieści Podwarszawskie? 1993, nr 7 ZS1

 • PODHORODECKI Leszek: Armia Krajowa w Markach w okresie okupacji. ?Wieści Podwarszawskie? 1993, nr 3 ZS1

 • PODHORODECKI Leszek: Armia Krajowa w Markach. ?Wieści Podwarszawskie? 1994, nr 23 ZS1

 • PODHORODECKI Leszek: Cud nad Wisłą. Ossów 1920-2000. Wołomin: Wydawnictwo Rota. ISBN 83-905323-7-9 ZS2

 • PODHORODECKI Leszek: Cztery wieki Marek część 1. ?Wieści Podwarszawskie? 1997, nr 43 SP3, ZS1

 • PODHORODECKI Leszek: Cztery wieki Marek część 2. ?Wieści Podwarszawskie? 1997, nr 44 SP3, ZS1

 • PODHORODECKI Leszek: Fabryka braci Briggs w Markach na przełomie stuleci. ?Wieści Podwarszawskie? 1998, nr 28 SP3, ZS1

 • PODHORODECKI Leszek: Fabryka braci Briggs w Markach. ?Wieści Podwarszawskie? 1996, nr 10 ZS1

 • PODHORODECKI Leszek: Komuniści Ząbek i Marek w latach okupacji. ?Wieści Podwarszawskie? 1996, nr 28 ZS1

 • PODHORODECKI Leszek: Marki podczas rewolucji [1905 r.]. ?Wieści Podwarszawskie? 1998, nr 30-31 SP3, ZS1

 • PODHORODECKI Leszek: Ochotnicza Straż Pożarna. ?Wieści Podwarszawskie? 1993, nr 20 SP3, ZS1

 • PODHORODECKI Leszek: Śmierć gen. von Fritscha pod Markami w 1939r. ?Wieści Podwarszawskie? (?) SP3

 • Powiat Wołomiński. Kultura. Biznes. Bydgoszcz: Wydawnictwo Promocja ? Prestiż SP3

 • Powiat wołomiński. Mapa powiatu 1 : 60000. Warszawa: Wydawnictwo Kartograficzne Daunpol Sp. z o. o. ISBN 83-86330-34-1 ZS1

 • PROKOPIŃSKI Bogdan: Kolejka marecka. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1985. ISBN 83-206-0551-2 ( kserokopia) SP1, SP2, ZS1

 • Radni najpierw nagrodzili, potem odwołali. ?Wieści Podwarszawskie? 1995, nr 48 (250) SP3

 • Radzymin. Bydgoszcz: Wydawnictwo Omega SP3

 • RAKOWICZ Krystyna: Zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych w Markach. Warszawa, 2004 SP2

 • REDEŁ Rafał: Śladami braci Briggsów i ich spadkobierców. [online]. Marki, 2002. [dostęp: 15 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http: //www.marki.net.pl ZS1

 • REDEŁ Rafał: Ulica Ciurlionisa- dlaczego właśnie w Markach? [online]. Marki, 2002. [dostęp: 15 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http: //www.marki.net.pl ZS1

 • REDEŁ Rafał: Wykopaliska w Markach. [online]. Marki, 2002. [dostęp: 15 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http: //www.marki.net.pl ZS1

 • Rok 1920. Wojna Polski z Rosją bolszewicką. Warszawa: Ośrodek Karta, 2005. ISBN 83-882-88-42-3 ZS1

 • Roman Grabowski. ?Z naszego ratusza? 2003, nr 11 ZS1

 • RUSZCZYC Ferdynand: Dziennik. Część pierwsza: Ku Wilnu 1894-1919. Warszawa: Wydaw. Secesja, 1994. ISBN 83-903106-0-0 SP3

 • SAWICKI Ryszard: Jak niegdyś w Markach bywało- Święta Wielkanocne. [online]. Marki, 2005. [dostęp: 15 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http: //www.marki.net.pl ZS1

 • SAWICKI Ryszard: Marki-sierpniowa reduta Radzymina. [online]. Marki, 2005. [dostęp: 15 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http: //www.marki.net.pl ZS1

 • SAWICKI Ryszard: Rzecz o mareckich cegielniach. [online]. Marki, 2005. [dostęp: 19 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http: //www.marki.net.pl ZS1

 • SAWICKI Ryszard: Zapalmy światło- spacer alejkami mareckiego cmentarza. (część 1). [online]. Marki, 2003. [dostęp: 15 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.marki.net.pl ZS1

 • SAWICKI Ryszard: Zapalmy światło- spacer alejkami mareckiego cmentarza. (część 2). [online]. Marki, 2005. [dostęp: 15 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: www.marki.net.pl ZS1

 • SAYSSE-TOBICZYK Kazimierz: Na Mazowszu. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1964 SP2

 • SIEDLECKA Jadwiga: Mikołaj Konstanty Ciurlionis. Preludium Warszawskie. Warszawa: Wydaw. AgArt, 1996. ISBN 83-86095-40-7 SP3

 • SKROK Zdzisław: Mazowsze nieznane: przewodnik dla poszukującychi niewtajemniczonych. Warszawa: Wydawnictwo Stanisław Kryciński, 1999. ISBN 83-85531-09-2 ZS1

 • SOBCZAK Renata: Dzieje Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy AK II rejonu?Celków? w Markach. Pułtusk, 2002 SP2

 • SZCZEPAŃSKI Janusz: Wojna 1920 na Mazowszu i Podlasiu. Warszawa-Pułtusk: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1995. ISBN 83-86643-30-7 ZS2

 • Szkolna Encyklopedia Marek (oprac.) Artur Słabowski. Marki, 2004 SP2, SP3, SP4, ZS1

 • Szlakiem Józefa Piłsudskiego 1914 ? 1939. Warszawa: Wydaw. Ra SP3

 • TYLIŃSKI Paweł: Zabytki Marek. ?Gazeta Marecka? SP3, ZS1

 • Uchwała Nr XL VI/219/98 Rady Miejskiej w Markach z dnia 3 marca 1998 roku

 • w sprawie zmiany Statutu Miasta Marki [dot. herbu Marek] SP3

 • Uchwała Nr XXIX-202/2001 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.09.2001 r.

 • w sprawie: ustanowienia herbu i flagi Powiatu Wołomińskiego. ZS1

 • W rodzinnych stronach Cypriana Norwida. Powiat wołomiński. Bydgoszcz: Wydaw. Signum, 2005. ISBN 83-91731116-0 ZS2

 • WARTALSKA Ewa: Fabryka i osada fabryczna w Markach w latach 1883-1945. ?Kwartalnik Historii Kultury Materialnej? 1987, nr 4 ZS1

 • WASZCZYŃSKI Cezary: Sławni ludzie związani z powiatem wołomińskim. Wołomin, 2003. [dostęp: 16 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: www.mywolomin.e-vega.pl ZS1

 • WĘSIERSKI Ryszard: Istota i przebieg reformy samorządowej na przykładzie Miasta i Gminy Marki (praca licencjacka napisana pod kierunkiem Dariusza Wizora) Pułtusk, 2001 SP2, SP3, ZS1

 • WNUK Jan: Radzymin miasto z tradycją i przyszłością. Bydgoszcz: Wydawniczo-Promocyjna Agencja Duo-Press, 2000. ISBN 83-87419-36-2 ZS1

 • WNUK Jan: Radzymin na drodze Ojca Świętego. Radzymin: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, 1999. ISBN 902669-7-0 SP3

 • WNUK Jan: Strony rodzinne Cypriana Kamila Norwida (zestaw 11 pocztówek). Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, 1996 ZS1

 • WNUK Jan: Ziemia Norwida i cudu nad Wisłą: opis krajoznawczy Powiatu Wołomińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Hera, 2003. ISBN 83-918412-0-0 SP3, ZS1

 • Wszechnica Mazowiecka-Materiały t. 1 (red.) Rekosz Zygfryd, Stawarz Andrzej. Warszawa: Mazowieckie Towarzystwo Kultury, 1999. ISBN 83-907429-9-3 ZS1

 • Wykaz drzew ? pomników przyrody rosnących na terenie miasta Marki [opracowanie] SP3

 • YACOUB Magdalena: Armia Krajowa w II rejonie ?Celków? VII obwodu ?Obroża? 1939-1944 (praca podyplomowa napisana pod kierunkiem Andrzeja Chojnowskiego) Warszawa, 2000 SP2, SP3, ZS1

 • Za kratki ich. ?Echo? 2004 SP3

 • Zwycięstwo pod Warszawą. Warszawa: Fundacja Ośrodka Karta, 2005. ISBN 83-88288-72-5 ZS2

 • ZYCH Kazimierz Andrzej: Jest takie miejsce, jest taki kraj.(t.1-2). Marki: Wydawnictwo Michalineum. ISBN 83-7019-375-7. ISBN 83-7019-376-5 ZS2

 • ZYGMUNTOWICZ Z.: Józef Piłsudski o sobie. Z pism, rozkazów i przemówień komendanta. Warszawa ? Lwów: Wydaw. Panteon Polski, 1929 [reprint]. ISBN 83-85028-73-0 SP3


OZNACZENIA SKRÓTÓW:
SP1 ? Szkoła Podstawowa nr 1
SP2 ? Szkoła Podstawowa nr 2
SP3 ? Szkoła Podstawowa nr 3
SP4 ? Szkoła Podstawowa nr 4
ZS1 ? Zespół Szkół nr 1
ZS2 ? Zespół Szkół nr 2

Bibliografię sporządziły nauczycielki bibliotekarki pracujące w mareckich szkołach:
Anna Chojecka
Elżbieta Jałosińska
Dorota Józwik
Małgorzata Małkiewicz
Urszula Paszkiewicz
Izabela Piłat
Krystyna Rakowicz
Katarzyna Chilińska-Smoleń.

Galeria

zdjecie

Krzysztof Bychowski

Rednacz portalu, jeden z jego pomysłodawców i twórców - odpowiedzialny za stronę techniczną i organizacyjną całego przedsięwzięcia.

Mieszkaniec Marek od 1995 roku, właściciel firmy zajmującej się tworzeniem stron internetowych - ACTIVENET www.avn.pl

@ RedNacz małpa marki kropka net kropka pl, 501 271 048

www.avn.pl

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry