Więcej przyłączy - piszą WWL Fakty

Piotr Matusiak Wodociąg

 16 kwietnia 2013    08:35

Szansa dla mieszkańców Marek - rozszerzono trzeci wniosek o dofinansowanie budowy podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji.

W połowie września 2012 r. złożono trzeci wniosek o dofinansowanie budowy 977 sztuk przyłączy, co oznaczało, że sumaryczna pomoc finansowa miała objąć niemal 3 tys. posesji na terenie Marek. Dziś wiemy, że liczba ulegnie zmianie, ponieważ zwiększono zakres działania.


29.03.2013 r. złożono rozszerzenie wniosku nr 3. Dzięki temu jeszcze więcej osób, bo prawie 6200, w ramach wniosku nr 3, zamieszkujących 1785 posesji, będzie miało możliwość skorzystania ze środków NFOŚiGW. W sumie w ramach wniosku nr 3 planuje się wykonanie podłączeń o długości ok. 21 km i koszcie prawie 8 mln zł.


Decyzja i możliwości

Spodziewana wysokość dofinansowania z NFOŚiGW to prawie 7 mln zł (po połowie pożyczka i dotacja). Teraz czekamy jedynie na decyzję NFOŚiGW, której spodziewamy się w połowie 2013 r. Jeśli będzie pozytywna, to umożliwi rozpoczęcie robót (które potrwają rok) już we wrześniu 2013 r. Pamiętajmy o tym, że jednocześnie będą realizowane prace związane z wcześniejszym wnioskiem. Rozliczenie wszystkich trzech wniosków musi nastąpić z końcem 2014 r.


Obecnie jeszcze nie jest wiadomo czy na przełomie 2013/2014 r. będzie można złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie budowy przyłączy. Zależne jest to od możliwości realizacyjnych Wodociągu Mareckiego, ale i dostępności środków NFOŚiGW.


Kolejnym ważnym elementem jest liczba chętnych mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z programu. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z zasadami podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji.


Do tej pory

Ze wszystkich 3 wniosków złożonych w ramach budowy programu przyłączy do sieci kanalizacyjnej, dzięki współfinansowaniu NFOŚiGW, zostanie podłączonych ponad 14,5 tys. mieszkańców.


Oznacza to, że poza programem podłączeń do połowy 2015 r. jeszcze ponad 5 tys. mieszkańców winno podłączyć się w trybie indywidualnym. Wówczas wypełnimy deklarowany w Unii Europejskiej efekt ekologiczny projektu budowy kanalizacji w Markach w postaci 19 692 mieszkańców podłączonych do kanalizacji wybudowanej za pieniądze unijne.


Program podłączeń

Warto pamiętać, że wszystkim mieszkańcom Marek przysługuje nieodpłatne wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego przez Zespół Projektowy Wodociągu Mareckiego, niezależnie czy jest to projekt w ramach programu podłączeń współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), czy projekt indywidualny.


1. Podłączenie z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


1.1. Zasady:
 • a) Wodociąg Marecki jest nieodpłatnie inwestorem zastępczym na bazie podpisanej z właścicielem posesji umowy;

 • b) NFOŚiGW przyznaje dofinansowanie do 90% realnego kosztu inwestycji;

 • c) połowa realnego kosztu inwestycji jest bezzwrotną pożyczką, a połowa pożyczką niskoprocentową w wysokości 3,5% (brak opłat manipulacyjnych);

 • d) wymagany wkład własny minimum 10% realnego kosztu inwestycji;

 • e) co do zasady nie są finansowane przyłącza do działek niezabudowanych (wyjątkowo w przypadku podjęcia budowy budynku mieszkalnego w ciągu roku od złożenia umowy wstępnej);


1.2. Co zainteresowany właściciel posesji w Markach powinien zrobić
 • a) złożyć umowę wstępną tj. deklarację i oświadczenie w Zespole Projektowym (ul. Żeromskiego 32, budynek naprzeciw Wodociągu Mareckiego);

 • b) ustalić w Zespole Projektowym trasę i projekt przyłącza kanalizacyjnego;

 • c) podpisać przesłaną umowę wykonawczą z Wodociągiem Mareckim na wykonanie przyłącza, jego finansowanie i odbiór ścieków;

 • d) uiścić opłatę wstępną najpóźniej po otrzymaniu informacji o terminie realizacji przyłącza;


1.3. Co robi Wodociąg Marecki?
 • a) wpisuje zgłoszoną posesję do konkretnego wniosku o dofinansowanie;

 • b) składa wniosek w NFOŚiGW i, o ile zostanie zaakceptowany, prowadzi dalsze prace;

 • c) projektuje przyłącza według harmonogramu ustalonego przez Zespół Projektowy dla konkretnych ulic;

 • d) po wyborze wykonawcy przekazuje właścicielowi posesji informację o terminie realizacji przyłącza;

 • e) nadzoruje realizację przyłącza;

 • f) przeprowadza odbiór techniczny przyłącza.


2. Podłączenie z własnych środków.
 • a) projekty indywidualne wykonane przez Zespół Projektowy są udostępniane przez inspektorów nadzoru Wodociągu Mareckiego;

 • b) projekty indywidualne wykonane przez innych projektantów są opiniowane przez Wodociąg Marecki odpłatnie;

 • c) inspektorzy nadzoru wydają dzienniczki budowy tam, gdzie przyłącze może zostać wpięte do czynnego kanału sanitarnego;

 • d) Wodociąg Marecki nie pełni roli inwestora zastępczego;

 • e) właściciel posesji sam ponosi koszty związane z nadzorem Wodociągu Mareckiego i odbiorem technicznym przyłącza.


Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat programu podłączeń, zapraszamy do Zespołu Projektowego (vis a vis siedziby Wodociągu Mareckiego).Więcej w najnowszym wydaniu WWL Fakty

zobacz także:
Strona internetowa Wodociągu Mareckiego

 

PM Wydział Spraw Społecznych UM MarkiMiasto Marki |


Galeria

zdjecie: 50327

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry