KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze PROGRAM i SYLWETKI KANDYDATÓW

Krzysztof Bychowski Wybory

 7 listopada 2006    12:30

Zgodnie z zasadami prowadzenia Kampanii wyborczej publikujemy materiały wyborcze otrzymane od KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze jako program i sylwetki kandydatów.=====================================================

 


Strona Internetowa


Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.msg.net.plNasze Ulotki


Zapraszamy do przeglądania ulotek wyborczych: Kandydaci do Rady Miasta, Kandydaci do Rady Powiatu
Program


Od czterech lat mamy swoich przedstawicieli w Radzie Miasta, niestety byli oni w mniejszości i nie mieli zbyt wielkiego wpływu na sposób podejmowania decyzji, na samą merytoryczną ich stronę. Jednak ten okres wzbogacił naszą wiedzę o istotnych problemach życia miasta. Były one przekazywane na bieżąco członkom naszej organizacji i osobom, które z nami współpracowały. W ten sposób powstało dość szerokie grono Mieszkańców Marek, którzy przygotowali, opracowali i przedstawiają niniejszy program.


Podział programu nie jest przypadkowy. Poniższy podział ukazuje elementy niezbędne do funkcjonowania miasta i mimo, że każdy z nich jest oddzielny w sumie stanowią całość tak jak układanka, której części muszą być ze sobą powiązane. KW MSG chce być tym głównym elementem, który połączy wszystkie części i będzie dbał o równomierny rozwój całego Miasta.


Od Państwa decyzji będzie zależało czy kolejna kadencja Rady Miasta nie będzie kadencją zmarnowaną. Z naszej strony zrobimy wszystko by do tego nie doszło.Gospodarka


1. Ustalenie założeń czteroletniego planu inwestycyjnego miasta • konsekwentna realizacja przyjętych przez Radę zadań inwestycyjnych;

 • rozbudowa infrastruktury miejskiej, w szczególności:
  • kanalizacji,
  • wodociągu,
  • dróg;

 • ścisła współpraca z Zakładem Energetycznym w zakresie rozbudowy sieci energetycznej wraz z oświetleniem ulic.


2. Efektywne gospodarowanie majątkiem gminy: • opracowanie wieloletniego programu zbycia, dzierżawy i wynajmu;

 • ustalenie stanu prawnego ulic miejskich i ich warunków technicznych.


3. Maksymalne wykorzystanie możliwości gospodarczych małych i średnich firm mareckich w inwestycjach miejskich.


4. Wspieranie inicjatywy tworzenia małych firm, firm rodzinnych, dających nowe miejsca pracy.


5. Maksymalne ułatwienia proceduralne w rejestracji działalności gospodarczej oraz doradztwo zawodowe w tym zakresie.


6. Rozszerzenie działań w zakresie pozyskiwania Funduszy Unijnych poprzez włączenie kompetentnych mieszkańców Miasta w opracowywanie i realizację, w szczególności takich tematów jak: • dofinansowanie do budowy kanalizacji;

 • dofinansowanie do budowy i modernizacji ulic i chodników oraz infrastruktury miejskiej;

 • dofinansowanie do stworzenia bazy rekreacyjno-sportowej;

 • dofinansowanie do stworzenia monitoringu miejskiego.Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia


1. Zapewnienie pomocy Miasta w wyposażeniu Policji w nowoczesny sprzęt operacyjny, po oddaniu do użytku nowego Komisariatu.


2. Wypracowanie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w celu zwiększenia obsady funkcjonariuszy na terenie miasta Marki oraz wznowienia pieszych patroli w zagrożonych rejonach.


3. Wprowadzenie wzorem innych gmin miejskiego systemu monitoringu wizualnego, w szczególności w punktach najbardziej niebezpiecznych tj. pętle autobusowe, osiedla itp.


4. Wyegzekwowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad budowy kładek dla pieszych nad al. Piłsudskiego oraz dokończenie planowanych ulic dojazdowych.


5. Opracowanie programu budowy ciągów pieszych dla osiedli, gdzie jest wzmożony ruch samochodowy (np. Osiedle Zieleniec).


6. Włączenie się Rady Miasta w zabezpieczenie specjalistycznej opieki zdrowotnej, aby skrócić czas oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistów.Samorządność


1. Rozwijanie samorządności wśród mieszkańców: • włączenie kompetentnych mieszkańców miasta do opracowania i realizacji programu jego rozwoju przywracając ich czynny udział w sesjach Rady Miasta i pracach Komisji Rady,

 • powołanie Rady Gospodarczej przy Radzie Miasta.


2. Przyjęcie zobowiązania Radnych Miasta do odbywania okresowych spotkań z mieszkańcami w celu wychwytywania problemów nurtujących i pilnych.


3. Bieżące informowanie mieszkańców o działaniu Rady i Radnych poprzez wydawanie Gazety Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.Komunikacja i Pomoc


1. Podjęcie rozmów z Zarządem Transportu Miejskiego w celu unormowania i rozwiązania problemu komunikacji w Markach poprzez: • wydłużenie linii 132,

 • dostępność do linii łączącej Marki z Metrem Warszawskim,

 • zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów oraz wprowadzenie strefy miejskiej.


2. Rozwinięcie sieci komunikacyjnej linii prywatnych, dofinansowywanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, w celu objęcia mieszkańców osiedli znacznie oddalonych od szkół i centrum miasta (np. osiedle Zieleniec).


3. Ukierunkowanie Rady Miasta i Urzędu Miasta na rozwiązywanie problemów społecznych oraz aktywne włączenie do tego działania organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i fundacji.


4. Wspieranie wszelkich inicjatyw środowiskowych poprzez pomoc organizacyjną i finansową, w tym w zakresie tworzenia komitetów do realizacji wodociągów i kanalizacji.Edukacja, Kultura, Sport i Rekreacja


1. Stworzenie programu pomocy edukacyjnej, aby dzieci wybitnie zdolne, bez względu na status materialny, miały możliwość podejmowania dalszej edukacji na wysokim poziomie.


2. Opracowanie i wdrożenie programu „Szkoła przyjazna dzieciom” jako antidotum na alkoholizm, narkomanię i nikotynizm wśród coraz młodszych dzieci.


3. Przeznaczenie niezbędnych środków finansowych na koordynację i pomoc w działalności organizacji pozarządowych, w zakresie zagospodarowania wolnego czasu dzieci, młodzieży oraz pomoc rodzinom potrzebującym • wspieranie inicjatyw prowadzących do eliminowania zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży
  • świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną, grupy wsparcia dla młodzieży i rodziców.


4. Rozwój sportu i rekreacji • wspieranie Uczniowskich Klubów Sportowych,

 • współdziałanie w rozszerzeniu oferty działającego Klubu Sportowego o programy rodzinnej rekreacji i inne dyscypliny sportowe.


5. Podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania terenu między ulicą Wspólną a Stawową, z przeznaczeniem na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogólnie dostępny.


6. Popieranie inicjatyw młodzieży w zakresie rozwijania różnych form aktywnego spędzania czasu.


7. Wspieranie i propagowanie twórczości naszych mareckich artystów.Ekologia


1. Podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska • wprowadzenie cyklicznych działań pomagających mieszkańcom w aktywnej ochronie środowiska przez świadomą segregację odpadów z gospodarstw domowych;

 • podjęcie inicjatywy w celu przyspieszenia realizacji projektu budowy obwodnicy miasta i zmiany przebiegu trasy Mostu Północnego.


2. Częste zbiórki śmieci dużo gabarytowych.


3. Opracowanie systemu skutecznego oczyszczania miasta wraz z terenami zielonymi, w tym lasów.


4. Nawiązanie współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, t.j. Nadleśnictwem Drewnica w celu wypracowania zasad współdziałania przy ochronie terenów leśnych.


5. Wyegzekwowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wykonanie osłon dźwiękoszczelnych przy al. Piłsudskiego.Dekalog Rady Miasta i Radnego:


1. Rada Miasta wie, czego chce, ma swój plan działania, wie jak go osiągnąć oraz skutecznie i systematycznie go realizuje.


2. Rada jest aktywna, a nie bierna.


3. Rada ma obowiązek informowania Mieszkańców o pracach Rady.


4. Rada Miasta pracuje dla wszystkich Mieszkańców.


5. Rada Miasta określa kierunki działania gminy, a Burmistrz jest ich wykonawcą.


6. Rada Miasta to zespół radnych, którzy są odważni w podejmowaniu trudnych decyzji, odpowiedzialni, uczciwi, aktywni, fachowcy w swoich dziedzinach.


7. Radny to człowiek aktywny w swoim środowisku, w pracach Rady Miasta, Komisjach i realizacjach zadań Rady.


8. Radny to człowiek dyspozycyjny, powołany do służby na rzecz Mieszkańców, reprezentant i orędownik ich lokalnych spraw.


9. Radny jest dla Mieszkańców, a nie Mieszkańcy dla Radnego.


10. Radny nie może być anonimowy, odpowiada za podjęte działania, jak i za swoją bierność.


↑ do gory ↑

Kandydaci Do Rady Miasta - Okręg I


1. MŁODZIANOWSKI Grzegorz, lat 52


2. KOZŁOWSKI Jacek, lat 43


3. PIETRZAK Marian, lat 49


4. KRZYŻANOWSKA Maria Aurelia, lat 27


5. SKWARCZYŃSKI Krzysztof, lat 59


6. PIETKIEWICZ Beata Hanna, lat 38


7. BOGUSZEWSKA Renata, lat 30


↑ do gory ↑

Kandydaci Do Rady Miasta - Okręg II


1. ŻERDZICKA Renata Ewa, lat 29


2. MIECHOWICZ Grzegorz Jan, lat 47


3. KAPICA Małgorzata Felicja, lat 55


4. PASTERNAK Tadeusz Zenon, lat 61


5. DOMAŃSKI Robert, lat 38


6. KOROTKO Ryszard Zenon, lat 51


7. PERZANOWSKI Stanisław, lat 67


↑ do gory ↑

Kandydaci Do Rady Miasta - Okręg III


1. SKŁODOWSKI Tadeusz, lat 59


2. KRASUSKA Elżbieta, lat 58


3. ORYCH Jacek, lat 28


4. BORYSEWICZ Maria, lat 62


5. BULIK Bogdan, lat 56


6. BIELECKI Edmund, lat 68


7. GROSZYK Iwona, lat 42


8. KRZYŻANOWSKI Krzysztof Andrzej, lat 29


9. JÓŹWIK Ryszard Tadeusz, lat 53


10. PAWŁOWSKI Piotr, lat 46


11. GRZEŚKIEWICZ Sylwester, lat 26


12. PIETRUCHA Dariusz Sylwester, lat 42


13. SALAK Krzysztof, lat 50


↑ do gory ↑

Kandydaci Do Rady Powiatu


1. KOROTKO Alina


2. OSIŃSKA Magdalena


3. ZEMBRZYCKA-WIATER Ewa


4. PUŁAWSKI Wacław


5. ROSA Marek


6. SALAK Wojciech


↑ do gory ↑Galeria

zdjecie

Krzysztof Bychowski

Rednacz portalu, jeden z jego pomysłodawców i twórców - odpowiedzialny za stronę techniczną i organizacyjną całego przedsięwzięcia.

Mieszkaniec Marek od 1995 roku, właściciel firmy zajmującej się tworzeniem stron internetowych - ACTIVENET www.avn.pl

@ RedNacz małpa marki kropka net kropka pl, 501 271 048

www.avn.pl

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry