Dorzuć się do puszki WOŚP

Nowy mandat do rady powiatu - stanowisko MSG

Jacek Orych MSG Wybory

 19 sierpnia 2014    08:13

STANOWISKO

MARECKIEGO STOWARZYSZENIA GOSPODARCZEGO

w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu wołomińskiego

Z dużym niepokojem obserwujemy zapoczątkowane w kwietniu działania mające na celu ustalenie nowego podziału powiatu na okręgi wyborcze do rady powiatu wołomińskiego oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach. Od początku tych działań nasze miasto jest dyskryminowane przez osoby odpowiedzialne za dokonanie nowego podziału, przy milczącej akceptacji władz Miasta Marki.

W kwietniu Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaproponował nowy podział i ogłosił w tej sprawie konsultacje społeczne. Nowy podział dokonany został niezgodnie z Kodeksem Wyborczym oraz wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej. W skomplikowanej procedurze wyliczenia normy przedstawicielstwa i ustalenia liczby radnych dla poszczególnych okręgów Markom został przydzielony czwarty mandat w radzie powiatu, by następnie odebrać go kosztem Tłuszcza i Wołomina.

W konsultacjach społecznych udział wzięły władze Dąbrówki, Jadowa, Strachówki i Klembowa - gmin, których nowy podział najbardziej dotyka. Natomiast informacja o konsultacjach społecznych nie została przekazana Radzie Miasta Marki. W konsultacjach nie wziął udziału również Burmistrz Miasta Marki, argumentując, że czwarty mandat Markom się nie należy, a jeśli będziemy domagać się zmian, to Marki mogą zostać połączone w jeden okręg z inną gminą i wtedy istnieje ryzyko, że żaden radny nie będzie reprezentował naszego miasta w Radzie Powiatu Wołomińskiego.

Na prośbę Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego na stronie internetowej Urzędu Miasta na dwa dni przed końcem konsultacji zamieszczona została informacja o trwających konsultacjach, jednak nie zamieszczono naszych wyjaśnień i obliczeń oraz zachęty skierowanej do mieszkańców, by wzięli udział w konsultacjach i wnioskowali o przyznanie czwartego mandatu naszemu miastu.

Samorząd powiatowy odpowiada za wiele dziedzin naszego życia, dlatego niezwykle ważne jest, aby głos Marek w radzie powiatu był słyszalny. W przyszłej kadencji samorządu rozstrzygnie się kwestia budowy przez władze powiatu szkoły ponadgimnazjalnej w Markach, czy też remontu ciągu ulic Sosnowa - Kościuszki, które z dniem 1 stycznia 2015 roku staną się drogami powiatowymi. Od kilku miesięcy rozważane jest uruchomienie w Markach filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz przeniesienia z Marek do innej miejscowości Zespołu Szkół Specjalnych mieszczącego się przy ul. Kasztanowej. Naszym wspólnym interesem jest zadbanie o jak najliczniejszą reprezentację Marek w Radzie Powiatu Wołomińskiego, abyśmy dzięki niej mogli skutecznie zabiegać o sprawy istotne dla naszego miasta.

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze 1 sierpnia wystosowało do Komisarza Wyborczego w Warszawie pismo, w którym zaapelowało o dokonanie sprawiedliwego podziału powiatu na okręgi wyborcze zgodnego z Kodeksem Wyborczym, w którym różnice w normie przedstawicielstwa dla każdego okręgu będą jak najmniejsze.

Naszym zdaniem najsprawiedliwszy podział powiatu na nowe okręgi wyborcze, który dawałby możliwość wyboru w skład rady przedstawiciela każdej z 12 gmin wchodzących w skład powiatu wołomińskiego oraz minimalizował różnice pomiędzy jednolitą normą przedstawicielstwa dla powiatu, a normą przedstawicielstwa wyliczoną dla każdego okręgu wyborczego, przedstawia się następująco:

 

W propozycji Zarządu Powiatu Wołomińskiego największa dysproporcja pomiędzy jednolitą normą przedstawicielstwa a normą przedstawicielstwa wyliczoną dla poszczególnych okręgów występowałaby w okręgu obejmującym gminę Marki i wynosiłaby aż 1542 mieszkańców.  Natomiast w proponowanym przez nas podziale, największa dysproporcja pomiędzy jednolitą normą przedstawicielstwa, a normą przedstawicielstwa wyliczoną dla poszczególnych okręgów występowałaby nadal w okręgu obejmującym Miasto Marki, jednak wynosiłaby tylko 752 mieszkańców, czyli byłaby ponad dwukrotnie niższa niż w pierwotnej propozycji.

Prezes Zarządu

/-/

Dariusz Pietrucha

Wiceprezes Zarządu

/-/

Jacek Orych

 

Galeria

zdjecie: 67160
fot. 2
fot. 3
zdjecie

Jacek Orych

Rocznik 78

2006-2014 Radny Miasta Marki

od 2014 roku Burmistrz Miasta Marki

www.Orych.pl

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry