Czas na rozwój- czas na zmiany

Sylwia Matusiak Wybory PISMarki Komunikacja

 11 listopada 2014    23:59

Szanowni Państwo,

kandyduję na Burmistrza Marek, bo mam dosyć mieszkania w dziurawym mieście, bo zależy mi na tym, by Marki się rozwijały, a Markowianie mogli realizować swe pragnienia w dobrze rządzonym mieście.

Z Markami związana jestem od pokoleń. Tu urodził się mój dziadek Tadeusz Dzwonkowski odznaczony Krzyżem Walecznych za kampanię wrześniową 1939, żołnierz Armii Krajowej. Moja mama była nauczycielką języka polskiego w mareckich szkołach podstawowych numer 1 i 3.

Bardzo wcześnie zaangażowałam się w działalność społeczną w rodzinnym mieście. W 2002 w Pałacyku Briggsów zorganizowałam wystawę "Marki- Bitwa Warszawska 1920". Współzakładałam gazetę Rzeczpospolita Marecka, w której byłam zastępcą redaktora naczelnego. Byłam Prezesem-założycielem Towarzystwa Przyjaciół Marek (2002-2007).

Z wykształcenia jestem politologiem, ukończyłam Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem również absolwentką Akademii Liderów Samorządowych. Byłam uczestniczką Akademii Służby Publicznej Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. W latach 2005-2008 pełniłam funkcję dyrektora Biura Prasowego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, następnie byłam jego Rzecznikiem Prasowym. W latach 2008-2010 pełniłam funkcję zastępcy dyrektora Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP śp. Prof. Lech Kaczyńskiego.

W 2010 z woli mieszkańców Marek zostałam radną powiatu wołomińskiego uzyskując najlepszy wynik spośród pozostałych kandydatów. W październiku 2013 roku objęłam stanowisko zastępcy Burmistrza Marek.  Ze względu na brak możliwości współpracy z dotychczasowymi władzami mareckiego samorządu, 3 września zrezygnowałam z pełnionej funkcji. By nadal służyć mieszkańcom moich Marek i realizować niedokończone przedsięwzięcia postanowiłam ubiegać się o Państwa zaufanie w wyborach Burmistrza Miasta Marki

Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką i mamą cudownych dzieci: 7 -letniego Jasia i 3,5 letniej Marysi. Do naszej Rodziny od niedawna należy również kot- Elvis :)

Jeżeli Markowianie pomogą zmienić rządzącą od 18 lat władzę gwarantuję, że w Markach w pierwszej kolejności zajmę się następującymi sprawami

1. Budową i modernizacją dróg. Wszyscy mamy dosyć dziurawego miasta. Niezbędnym jest stworzenie systemowego programu remontu i modernizacji dróg, dzięki któremu w sposób przejrzysty i planowy rozpoczniemy budowę i remonty wszystkich mareckich dróg.

Usprawnię płynność ruchu oraz ograniczę korki w Alei Piłsudskiego poprzez wprowadzenie kompleksowego systemu zarządzania ruchem, a także poprzez tzw. zielone strzałki, czy pas do skrętu. W końcu zacznę budować to o czym wszyscy tylko mówią - kompleksowy system ścieżek rowerowych, obejmującym również wydzielone pasy na jezdniach i kontrpasy.

2. Ale miasto to nie tylko drogi i chodniki. Miasto to przede wszystkim ludzie. Problem polega na tym, że Ci ludzie nie mają gdzie pójść i nikt ich nie słucha. Marki potrzebują ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, gdzie mieszkańcy będą mogli się spotkać i spędzić wolny czas z dziećmi. To przestrzeń publiczna- parki, skwery, place zabaw, plenerowe siłownie powodują, że mieszkańcy się spotykają, integrują oraz tworzą lokalną wspólnotę. Dlatego rozpocznę pracę nad stworzeniem nowej przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom. Centralny plac zabaw, miejski rynek z usługami, kawiarniami i rekreacją może okazać się niezwykle atrakcyjną strefą mieszkańca. Do takiej uporządkowanej, nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni miejskiej warto będzie przyjść lub przyjechać. Należy raz na zawsze skończyć z prowincjalnymi kompleksami w planowaniu przyszłości Marek. Wówczas nasze miasto przestanie być tranzytowym epizodem na trasie Warszawa-Białystok, a stanie się atrakcyjnym miejscem, w którym warto się zatrzymać i w którym przyjemnie się mieszka. Dlatego po wybudowaniu obwodnicy Marek - gdy Aleja Piłsudskiego nie będzie już drogą tranzytową, należy poprzez prawdziwe konsultacje społeczne zdecydować o takim kształcie strefy komunikacji miejskiej, która nie będzie dzieliła, a połączy poszczególne części miasta. Aleja Piłsudskiego powinna być gościńcem, a nie murem.

3. Dalej będę zabiegała o przystąpienie Marek do "pierwszej strefy biletowej. Akcja zbierania podpisów pod tym apelem zaowocowała dziś tańszymi biletami komunikacji miejskiej dla mieszkańców Marek w postaci karty markowianina. Będę nadal walczyła, aby mieszkańcy Marek nie byli traktowani jako pasażerowie drugiej kategorii. Wprowadzenie pierwszej strefy dla mieszkańców Marek stanie się elementem systemu lojalnościowego, który będzie zachęcał do meldowania się w naszym mieście. Podstawowym zadaniem samorządu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a cywilizowany dojazd do pracy, szkoły czy lekarza niewątpliwie wpisuje się w tą szlachetną idee.

4.Będę kontynuować, te sprawy które są korzystne dla mieszkańców, a rozpoczęli je moi poprzednicy. Z tą różnicą, że zrobię to szybciej, lepiej i naprawdę. Doprowadzę zatem do realizacji budowy gimnazjum i realnie zacznę budować nową szkołę podstawową.

Rozpocznę w końcu prawdziwy dialog z mieszkańcami. Mieszkańcy Marek maja prawo wiedzieć na co wydawane są ich pieniądze, maja prawo współdecydować o kierunkach rozwoju miasta, mają prawo wskazywać priorytety i sprawy ważne z ich punktu widzenia. Chcę, aby wreszcie przestano traktować mieszkańców Marek jako nieuświadomioną apatyczną grupę ludzi, która nie wie czego chce i którą bez przerwy należy pouczać, co jest dla niej najlepsze.  Mieszkańcy doskonale znają potrzeby tego naszego miasta. Wiedzą czego brakuje, widzą problemy, bo na co dzień muszą je przezwyciężać. Trzeba najzwyczajniej ich wysłuchać. Być rodzajem kanclerza spisującego te postulaty i pomysły, a nie władcą, który zawsze i wszystko wie najlepiej. Konsultacje społeczne, bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, szeroka i dostępna informacja o decyzjach, które są podejmowane w urzędzie na pewno pomoże w rozwoju mojego miasta. Wierzę, że takie podejście wyzwoli chęć działania, także wśród tych mieszkańców, którzy dotychczas nie uczestniczyli zbyt aktywnie w życiu Marek. Jestem przekonana że dzięki prawdziwemu dialogowi z mieszkańcami wypracujemy optymalny model komunikacji miejskiej, realnej rewitalizacji miasta oraz ogólnodostępnej opieki nad najmłodszymi Markowianinami

5. Posprzątam miasto Marki. Zadbam nie tylko o czystość i porządek przestrzeni publicznej, ale również o miejską zieleń i miejsca, które są zapomniane i zaniedbane: Zbiornik Meksyk , Konne czy Park Biggsów. Będę starała się także, o udostępnienie mieszkańcom lasów będących w granicach administracyjnych miasta Marki dla celów sportu i wypoczynku. Aby we współpracy z nadleśnictwem stworzyć strefę rekreacji, oznakowane piesze i rowerowe szlaki, miejsca biwakowe i plenerowe ścieżki zdrowia.

6. W porozumieniu z policją i zewnętrznymi ekspertami opracujemy program bezpieczne Marki , który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Tworzenie bezpiecznego miasta obejmie ulice, osiedla, ale przede wszystkim szkoły, aby rodzice mieli pewność, że ich dzieci są bezpieczne w drodze do i ze szkoły.Jestem przeciwnikiem mnożeniu służb mundurowych dlatego nie uważam, że miastu Marki jest potrzebna dodatkowa służba w postaci Straży Miejskiej.

7. Rozpocznę w sposób skuteczny starania o środki zewnętrzne, aby w końcu można było realizować inwestycje oraz tzw. projekty miękkie. W 2015 roku czeka nas ostatnia i największa perspektywa finansowa pomocy w ramach środków Unii Europejskich. We współpracy z sąsiednimi samorządami między innymi Ząbek sięgniemy po środki unijne, fundusze państw europejskich, pomoc krajową oraz wszelkie inne granty, które będą korzystne dla miasta. Jestem przekonana, że pieniądze te muszą być przeznaczone między innymi na rewitalizację mareckich XIX wiecznych Kamienic.

8.W sposób szczególny zadbam o dzieci w szkołach i przedszkolach. Będę dążyć do takiego modelu szkoły, która nie tylko będzie pomagała w rozwijaniu talentów, ale również w przypadku niepowodzeń edukacyjnych będzie wparciem dla dzieci i ich rodziców. Jestem zdeterminowana, aby w końcu rozpocząć budowę kolejnych publicznych placówek szkolno-przedszkolnych. Każde fundusze wydane na najmłodszych mieszkańców są doskonałą inwestycją Dlatego będę starała się zapewnić mareckim uczniom zdrowe odżywianie, opiekę dentystyczną i lekarską w każdej placówce.

Galeria

zdjecie: 70209
fot. 2
fot. 3
fot. 4

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry