EkoMarki - inicjatywy ekologiczne dla Marek

START:    12 stycznia 2015

Paweł Pniewski UMMarki

 1 stycznia 2015    23:05

Miasto Marki oraz Fundacja Sendzimira zapraszają do udziału w projekcie "EkoMarki - obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska".

Projekt umożliwia zgłaszanie inicjatyw obywatelskich związanych z ochroną środowiska przez mieszkańców Marek, a następnie ich realizację, w przypadku otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

29 grudnia 2015r. Burmistrz Miasta Marki podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Fundacją Sendzimira w zakresie przygotowania wniosku o pozyskanie dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" część 2.Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość uzyskanej dotacji może wynieść od 200 tys. nawet do 500 tys. złotych (do 100% kosztów kwalifikowanych projektu) do podziału między 20 inicjatyw.

Beneficjentem tych środków będzie Fundacja Sendzimira, która w ramach projektu "EkoMarki - obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska" zbierze minimum 20 lokalnych inicjatyw obywatelskich związanych z ochroną środowiska i zgłoszonych przez mieszkańców Marek. Swoje inicjatywy mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, jak również grupy nieformalne (rady rodziców, grupy sąsiedzkie).

FORMULARZ DO ZGŁOSZENIA INICJATYWY OBYWATELSKIEJ - link

Zachęcamy mieszkańców oraz organizacje społeczne do zgłaszania swoich inicjatyw i pomysłów. Inicjatywy można zgłaszać do 12 stycznia 2015 r. do godz. 15:30 składając formularz w kancelarii Urzędu Miasta lub przesyłając na adres mailowy: wpr.balcerzak@marki.pl, natomiast 15 stycznia o godz. 17:00 w pałacyku Briggsów odbędzie się spotkanie przedstawicieli Fundacji Sendzimira z autorami inicjatyw, w celu ich uszczegółowienia i przygotowania niezbędnej dokumentacji. Pomocą przy wypełnianiu wniosku służą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki (pokój nr A4) tel. 22 781 10 03 wew. 700.

Szacunkowy koszt proponowanego przedsięwzięcia powinien wynosić od 5 tys. do 70 tys. złotych. Wyboru inicjatyw, które zostaną zgłoszone do realizacji dokona Fundacja Sendzimira według kryteriów opisanych w formularzu. Zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW należy wybrać minimum 20 inicjatyw, których koszt realizacji nie przekroczy łącznie 500 tys. złotych.

  Zgłaszane inicjatywy mogą dotyczyć następujących przykładowych obszarów: - prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków, - przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających, - ochrona ex situ zagrożonych gatunków, - lokalny monitoring przyrodniczy, -  przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich, - ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, - ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej, - odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (np. wiąz, jesion), zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych, - zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień środpolnych, - zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych, - rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym, - modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych), - usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych, - renaturyzacja/rekultywacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka, - ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej - minimalizacja emisji do środowiska, - działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom. Przykładowe inicjatywy lokalne - inspiracje:

Ogrody deszczowe - to atrakcyjne elementy krajobrazu, nasadzenia roślin w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z  przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów. Ogrody zatrzymują wodę czym przyczyniają się do ograniczenia ryzyka lokalnych podtopień w trakcie większych opadów. Więcej informacji jak zbudować ogród w broszurach instruktażowych (http://www.sendzimir.org.pl/publikacje/ogrody-deszczowe) i na filmach (http://sendzimir.org.pl/node/649).

Inicjatywy lokalne na rzecz zieleni - przykłady różnorodnych działań zrealizowanych w polskich miastach można znaleźć na mapie: http://uslugiekosystemow.pl/?q=node/313

Praktyczne teksty o tym jak można zaangażować się na rzecz przyrody w mieście (zielona partyzantka, zielone ściany, dachy, ogrody społeczne, tworzenie warunków dla zwierząt w mieście itp.) dostępne są na stronie: http://uslugiekosystemow.pl/?q=zaangazuj-sie/zazielenianie-w-praktyce

Zieleń na szkolnym boisku to też świetny pomysł, reportaż z zazieleniania wyłonionych w konkursie projektów w Łodzi i Krakowie można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=fT6bTDQ7_EQ

Dobre praktyki wzmacniania potencjału przyrody w mieście można znaleźć w artykule:http://www.sendzimir.org.pl/images/zrz_3_pl/06_dobre_praktyki_wykorzystania_uslug_ekosystemow.pdf

Galeria

zdjecie: 71633
fot. 2
fot. 3
zdjecie

Paweł Pniewski

Paweł Pniewski, przewodniczący Rady Miasta Marki, prezes zarządu stowarzyszenia Grupa Marki 2020, członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Społecznik, podróżnik, wielbiciel kultury kulinarnej.
Związany z mareckim samorządem od 2010 roku. Z portalem współpracuje od 2009 roku.

pniewski.wordpress.com

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry