Ochrona środowiska w Markach

Włodzimierz Karpiński

 14 kwietnia 2009    09:08

Burmistrz miasta poinformował o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Marki. Program obejmuje lata 2009- 2012 z perspektywą na lata 2013-2016.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.marki.pl/pl/bip/brm_prawo/2009/04/05

Burmistrz Miasta Marki zawiadamia, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), iż przystąpiono do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Marki na lata 2009- 2012 z perspektywą na lata 2013-2016.


W związku z powyższym informuje się, że :

1. z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Marki na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, pok. nr 1,


2. uwagi i wnioski można składać w dniach od 14 kwietnia 2009 roku do dnia 8 maja 2009 roku. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia,


3. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
a)w formie pisemnej;
b)ustnie do protokołu;
c)za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: srodowisko@marki.pl,


4. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Marki.

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry