VI Marecka Majówka Rowerowa

Piotr Matusiak AkcjaKatolicka UMMarki TPM

 25 maja 2009    13:18Burmistrz Miasta Marki, Akcja Katolicka Marki i Towarzystwo Przyjaciół Marek zapraszają 30 maja na
VI Marecką Majówkę RowerowąREGULAMIN
VI MARECKIEJ MAJÓWKI ROWEROWEJ
W DNIU 30 MAJA 2009 ROKU

Cel rajdu:
Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym
oraz zdrowego trybu życia;
rozwijanie turystyki rowerowej;
promocja walorów przyrodniczych okolic Marek;
popularyzacja ideii ochrony środowiska;
przypomnienie miejsc pamięci związanych z walkami II Rejonu „Celków” - Marki VII Obwodu „Obroża”
w 65. rocznicę Powstania Warszawskiego;

Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Marki,
Marki 05-270, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
tel. (022) 781 10 03 wew. 146

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Izydora w Markach, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 93 Marki
Prezes – Marek Kroczek: 0 503 385 959

Towarzystwo Przyjaciół Marek Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 Marki
Maria Krzyżanowska: 0 607 282 718

Miejsce i termin imprezy:
Termin przeprowadzenia imprezy: sobota, 30 maja 2009 r.
Start: Teren Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Szkolnej 9 w Markach.
Meta: Teren Ośrodka Szkolno-Wychowaczego przy Al.Piłsudskiego 252 w Markach.
Łączna długość trasy wynosić będzie około 10 km. Szczegółowy opis przebiegu szlaku stanowi załącznik nr 1 regulaminu.

Program majówki rowerowej w dniu 30 maja 2009 roku
10.30 – zbiórka i odprawa przed startem i sprawdzenie listy uczestników.
10.45 - poświęcenie rowerów, modlitwa przed startem.
11.00 - start.
15.00 – planowany przyjazd na metę.
18.00 - zakończenie imprezy.


Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy majówki rowerowej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu, obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu, respektowania uwag patroli Policji oraz służby porządkowej rajdu, którą będą stanowić pracownicy Urzędu Miasta Marki, członkowie Akcji Katolickiej oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Marek.
Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na listę uczestników, oraz przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.
Wszyscy chcący wziąć udział w rajdzie muszą zgłosić swój akces
w kancelarii Urzędu Miasta Marki, pok. nr 6 osobiście tel. (022) 781 10 03 wew. 146 do dnia 29 maja 2009 roku do godziny 16.00. lub w dniu 24 maja 2009 w parafiach: NMP Matki Kościoła (po mszach Św. godz. 9.00 i 18.00) przy ul. Ząbkowskiej; Św. Izydora przy Al. Piłsudskiego 93 (po każdej mszy z wyjątkiem godz. 7.00) , Św. Andrzeja Boboli przy Al. Piłsudskiego 248 (po każdej mszy świętej). Karty Uczestnictwa w rajdzie (załącznik nr 2 regulaminu) będą wydawane przy zapisie i uprawniają do udziału w majówce rowerowej.
Prawo do udziału w majówce rowerowej mają osoby, które ukończyły 18 lat, młodzież i dzieci poniżej 18 lat mogą wziąć udział za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych lub pozostać pod stałą opieką rodziców / opiekunów prawnych/ startujących w imprezie. Nieletni, którzy nie ukończyli 12 roku życia mogą startować wyłącznie z udziałem rodziców lub opiekunów. Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów uczestników niepełnoletnich należy dostarczyć organizatorom w dniu zapisu, nie później niż do dnia rajdu. Treść oświadczenia/ zgody rodzica lub opiekuna na udział uczestnika niepełnoletniego w rajdzie stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
Wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna na odprawie przed startem oraz na zakończeniu imprezy celem odbioru nieletniego uczestnika.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność prawnych opiekunów).
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu.
Na trasę rajdu, prosimy o zabranie bidonów z napojami.
Wyklucza się z udziału uczestników, będących pod wpływem alkoholu.

Organizatorzy zapewniają:
Zabezpieczenie imprezy przez Policję.
kontakt telefoniczny - alarmowy: 0 501 437 802
Opiekę medyczną na trasie rajdu.
Pomoc nawigacyjno-techniczną.
Bezpłatny posiłek i napoje.
Nagrodę, wyróżnienia i upominki dla wylosowanych uczestników rajdu.
Wszyscy uczestnicy, którzy przejadą całą trasę (pod warunkiem, że uczestniczą w całym rajdzie - kontrola na półmetku) wezmą udział w losowaniu upominków i wyróżnień przez organizatorów. Do wygrania rower firmy Kross- Trans Alaskan. Rower trekingowy idealny na wycieczki miejskie oraz długie wyprawy rowerowe, super wygodny i lekki (wyposażenie roweru jest dołączone w fotce). Każdy miłośnik wypraw rowerowych doceni jego zaletyZasady bezpieczeństwa:
Poruszamy się po prawej stronie jezdni, w odległości 30 - 50 cm od krawędzi drogi.
Uczestnicy winni jechać rzędem jeden za drugim.
Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami od 3 - 5 m,
a przy zjazdach od 15 - 30 m.
Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, szczególnie podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z ręki, zdejmować stóp z pedałów.
Na postoju nie wolno tarasować drogi.
Każdy uczestnik majówki rowerowej powinien posiadać: kask ochronny, okulary przeciwsłoneczne chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem oraz ubranie dostosowane do aury.
Należy startować na sprawnym technicznie rowerze (hamulec, dzwonek, komplet narzędzi, szkło odblaskowe z tyłu).
Zabrania się posiadać niebezpiecznych przedmiotów (ostrych, szklanych).
Na całej trasie obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia oraz zaśmiecania – będziemy przejeżdżać przez tereny leśne zostawmy więc las w stanie w jakim go zastaliśmy.
W majówce rowerowej obowiązuje bezwzględny zakaz udziału dla osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, a także zakaz spożywania ich podczas trwania majówki rowerowej.
Ostatni uczestnik powinien mieć przymocowane „ramię bezpieczeństwa”.
Majówka rowerowa nie jest wyścigiem w którym zawodnicy mają uzyskać jak najlepszy czas. Impreza ta jest okazją do towarzyskiego spotkania, nawiązania nowych znajomości wśród osób, które preferują aktywne spędzanie wolnego czasu oraz kontakt z przyrodą.

Postanowienia końcowe:
Impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Zobowiązujemy uczestników do przestrzegania niniejszego regulaminu, nie bierzemy odpowiedzialności za zdarzenia, które powstały na skutek złamania zasad regulaminu.Załącznik Nr 1 do Regulaminu VI Mareckiej Majówki Rowerowej
Opis Trasy VI Mareckiej Majówki Rowerowej 30 maja 2009 roku

Start: Teren Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Szkolnej 9.
Następnie z terenu szkoły ul. Szkolną do ul. Traugutta, skręt w lewo w ul. Traugutta, dalej do ul. Fabrycznej. Dalej przekraczamy ul. Fabryczną i kontynuujemy jazdę ul. Traugutta do ul. Braci Briggsów, gdzie skręcamy w prawo do ul. Ząbkowskiej. Ząbkowską skręcamy w lewo do ul. Lisa Kuli. Następnie w prawo ul. Lisa Kuli do ul. Sokolej.
Ulicą Skolą do ul. Wesołej następnie na wprost ul. Sokolej ścieżką leśną do Pomnika Mieszkańców Marek, Pustelnika i Zielonki rozstrzelanych w dniu 30 lipca 1944 roku przez Niemców nad j.Kruczek. Dalej jedziemy leśną ścieżką okrążamy jezioro i dojeżdżamy do parkingu. Od parkingu nad jeziorem do ulicy Glinieckiej, skręcamy lewo w ulicę Gliniecką, dojeżdżamy do ulicy Wschodniej. Ulicą Wschodnią dojeżdżamy do ulicy Głównej, kierujemy się w lewo ul. Główną. Docieramy do kapliczki Matki Bożej Fatimskiej na Zieleńcu /róg ulic Głównej i Wiśniowej/. Następnie ulicą Wiśniową jedziemy prosto do ul. Ceglanej. Skręcamy w lewo, Ceglaną dojeżdżamy do ul. Baśniowej. Skręcamy w prawo, ul. Baśniową jedziemy do ul. Bagiennej. Skręcamy w lewo w ul. Bagienną, następnie w prawo w ul. Księżycową. Ul. Księżycową kierujemy się do zbiegu ulic Księżycowej i Krętej. Następnie leśną ścieżką, lekkim lewym ukosem, wjeżdżamy do lasu. Wąską ścieżką dojeżdżamy do przedłużenia ul. Dużej. Skręcamy w prawo, po kilkudziesięciu metrach ostro skręcamy w lewo. Wjeżdżamy na drogę prowadzącą do cegielni. Mijamy cegielnię i dojeżdżamy do leśnego szlabanu zagradzającego wjazd na drogę, która łączy cegielnię z drogą wojewódzką. Omijamy „szlaban”, skręcamy w prawo i dalej drogą leśną do mogiły Henryka Antczaka, żołnierza Armii Krajowej II Rejonu „Celków” - Marki VII Obwodu „Obroża” (pseudonim Wil), który poległ w czasie walki z Niemcami 30 lipca 1944 roku przewożąc rozkaz. Mogiła znajduje się u podnóża wzniesienia zwanego „Obserwator”, jeszcze przed kilkunastoma laty na wzgórzu stała drewniana wieża triangulacyjna.
Dalej kierujemy się piaszczystym, wydmowym szlakiem ku ulicy Wiewiórki w Strudze. Ulicą bez nazwy (lub równolegle do niej położoną ul. Bukową) docieramy do ul. Cmentarnej. Ulicą cmentarną w lewo do ulicy Turystycznej, dalej do ulicy Wczasowej. Następnie przechodzimy na Skwer im. Ks. Bronisława Markiewicza. Ze skweru do al. Marszałka Józefa Piłsudskiego /przemieszczamy się chodnikiem!/ do tablicy upamiętniającą męczeńską śmierć Zofii Kurierowej, pseudonim „Jarzębina”, piastującej funkcję zastępczyni komendantki Wojskowej Służby Kobiet II Rejonu „Celków”.
Po oddaniu hołdu pamięci Pani Zofii udamy się wzdłuż alei Marszałka Józefa Piłsudskiego udajemy się pod Pomnik upamiętniający walki powstańcze żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu „Celków” - Marki VII Obwodu „Obroża”, usytuowany przy skrzyżowaniu dróg Białystok-Warszawa i Nieporęt-Rembertów.Tutaj również złożymy hołd poległym żołnierzom.

Następnie chodnikiem przejeżdżamy na teren Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Księży Michalitów w Strudze, przy al. Piłsudskiego 252 (obok kościoła Św. Andrzeja Boboli).
Meta: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Księży Miachalitów

Galeria

fot. 1

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry