Społeczności lokalne. Firma w społeczności lokalnej.

Rafał Redeł

 31 sierpnia 2003    19:10

Nie od dziś wiadomo, że reputacja jest istotnym - mimo, że nie wykazywanym w bilansie - składnikiem aktywów przedsiębiorstwa. W wielu krajach coraz ważniejszym elementem budowania reputacji firm stają się ich działania na rzecz wspólnoty lokalnej. Przekonanie, że taka strategia przynosi korzyści nie tylko otoczeniu ale i przedsiębiorcy opiera się na prostej obserwacji: otóż konsumenci, pracownicy i kontrahenci firmy są często równocześnie mieszkańcami okolicy, w której ona funkcjonuje. Dzięki działaniom na rzecz lokalnej społeczności można spodziewać się - oprócz poprawy wizerunku - także wyższego stopnia identyfikacji zatrudnionego zespołu z pracodawcą jak też lepszych relacji z lokalnym samorządem.

Polskie przedsiębiorstwa często nie dostrzegają jeszcze obopólnych korzyści, jakie niesie za sobą podejście określane fachowo mianem "strategii społecznej odpowiedzialności biznesu". Jedną z przyczyn jest na pewno brak doświadczenia potrzebnego by opracować lub wybrać wiarygodny, sensowny i korzystny dla obu stron projekt społeczny, brak jest też mechanizmów kontroli sposobu wydatkowania przekazanych środków jak i oceny osiągniętych rezultatów. Problemy tkwią jednak nie tylko wewnątrz przedsiębiorstw, ale także w ich otoczeniu. Zwraca się na przykład uwagę na fakt, że w naszym kraju większość przysyłanych do firm próśb i propozycji dotyczy nie tyle projektów działań lokalnych, co indywidualnych oczekiwań o charakterze czysto finansowym. Tymczasem środki wydane w ten sposób zwykle nie przyczyniają się do rozwiązania jakiegokolwiek problemu, a jedynie chwilowo go łagodzą. Co więcej, wiele firm -szczególnie mniejszych - nie jest w stanie przekazywać środków pie-niężnych, o które są proszone, mogłyby jednak na przykład użyczyć swoich zasobów, produktów lub usług, umiejętności organizacyjnych albo zachęcić pracowników do wolontariatu.

Pomimo wymienionych wyżej problemów coraz częściej czyta się o przedsiębiorstwach decydujących się na zaangażowanie w sprawy otoczenia, w którym funkcjonują. Modelowym przykładem jest nieduża, kilkukrotnie nagradzana polska firma spożywcza w Mielcu, której właściciel aktywnie włącza się w działania lokalne. Zorganizowano między innymi akcję oczyszczenia koryta rzeki Opatówki przepływającej niedaleko zakładu. Do udziału w tym przedsięwzięciu udało się przekonać okolicznych mieszkańców, którzy na zakończenie spotkali się przy grillu urządzonym na terenie zakładu z jej pracownikami i właścicielem. Przy okazji można było również skorzystać z możliwości popływania po rzece udostępnionymi przez firmę łodziami. Inny element integrujący mielecką firmę z jej otoczeniem to udostępnienie zlokalizowanego nad stawem, atrakcyjnie zagospodarowanego terenu firmy społeczności lokalnej i uczniom tamtejszej szkoły.

Kolejnym przykładem uczestni-ctwa we wspólnocie lokalnej może być popieranie wolontariatu pracowniczego. Autor tego tekstu miał przyjemność pracować kiedyś w firmie, której pracownicy mogli poświęcić dwie godziny w miesiącu ze swojego płatnego czasu pracy wybranym organizacjom społecznym działającym w lokalnym środowisku. Spośród wielu form współpracy wybrać można było tak różnorodne działania jak wsparcie projektów społecznych od strony organizacyjnej i informatycznej albo spotkania i pomoc w nauce dzieciom z zaniedbanych rodzin. Niektóre przedsiębiorstwa jak dotąd chyba częściej międzynarodowe niż krajowe - zachęcają też do zadeklarowania pewnej kwoty ze swojej pensji na wsparcie sensownych społecznych inicjatyw. Zwykle firma dokłada ze swoich środków co najmniej równowartość kwoty przekazanej przez pracowników. Firmy decydują się także na wparcie o charakterze rzeczowym poprzez przekazanie produktów, surowców, udostępnianie posiadanego zaplecza technicznego, pomieszczeń itp.

Możliwości uczestnictwa zarówno małej jak i dużej firmy w życiu lokalnej społeczności chociażby w obszarze oświaty, sportu, dbałości o środowisko czy bezpieczeństwa jest bardzo wiele i przykłady można by tu mnożyć. Co bardziej optymistyczni badacze natury ludzkiej twierdzą, że dla w pełni dojrzałych i ukształtowanych jednostek w tym także przedsiębiorców wybór jednej z form aktywności w obszarze działań społecznych staje się czymś naturalnym. Po prostu lubią oni dzielić się tym co osiągnęli swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami a także pieniędzmi. Takie postawy można obserwować także wśród mareckich przedsiębiorców - należy mieć nadzieję, że będzie ich coraz więcej. W ostatecznym rozrachunku lepiej prosperująca społeczność to przecież także szansa na lepszy stan interesów przedsiębiorstwa.

Rafał Redeł

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry