Zajęcia dla organizacji pozarządowych

START:    13 grudnia 2016

Tadeusz Markiewicz UMMarki

 6 grudnia 2016    15:24

13 grudnia o godz. 16.00 odbędzie się w Pałacyku Briggsów szkolenie dotyczące realizacji zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- Podczas szkolenia zostaną m.in. szczegółowo omówione nowe druki oferty, umowy i sprawozdania - mówi Emilia Oleksiak, która w mareckim ratuszu opiekuje się sektorem organizacji pozarządowych (NGO).

Planowany czas szkolenia to ok. 3 h. Zajęcia poprowadzi Andrzej Rybus Tołłoczko, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do 12 grudnia 2016 r. na adres e-mail: wpr@marki.pl

Przypomnijmy, że na październikowej sesji Rada Miasta uchwaliła program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Radni zaakceptowali wniosek burmistrza o zwiększenie puli dla NGO z 785 tys. zł w 2016 r. do 980 tys. zł w 2017 r. Został również rozszerzony katalog zadań.

W przyszłym roku można się będzie ubiegać o wsparcie projektów z zakresu:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
- działalności na rzecz osób wieku emerytalnym;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  i ochrony praw dziecka;
- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3.

Galeria

zdjecie: 94866
zdjecie

Tadeusz Markiewicz

Zaręczony z samorządem, w poprzednim wcieleniu redaktor, wydawca, nieustająco marecki bloger

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry