Reforma edukacji z mareckiej perspektywy

Tadeusz Markiewicz UMMarki

 24 lutego 2017    14:29

Co się zmieni w obwodach, jak będą wyglądały kryteria rekrutacji, gdzie będą realizowane inwestycje? - przygotowaliśmy ściągawkę z planów samorządu

Duża część środowych obrad Rady Miasta poświęcona była sprawom edukacji. Jest to związane z reformą systemu edukacji, która zakłada wydłużenie funkcjonowania szkół podstawowych z sześciu do ośmiu lat oraz wygaszanie gimnazjów. Po analizie: demograficznej i potrzeb burmistrz Jacek Orych przedstawił radnym propozycje rozwiązań.

- Po raz pierwszy w historii miasta powstało rzetelne i kompleksowe opracowanie, dzięki któremu nie będziemy poruszać się po omacku - zaznacza burmistrz.

Wczoraj radni przychylili się do wniosków i przegłosowali dwie kluczowe uchwały:

- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz w sprawie ustalenia projektu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez nasze miasto;

- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez miasto, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego;

Projekt pierwszej uchwały zakłada przekształcenie wszystkich pięciu szkół podstawowych z sześcio- na ośmioletnie, funkcjonujące w dotychczasowych siedzibach. Mimo ogromnych kłopotów lokalowych nie jest planowane prowadzenie filii tych szkół i zajęć w innych budynkach.

Przed miastem staje konieczność poniesienia wielomilionowych inwestycji w rozbudowę bazy edukacyjnej.

"Szczególnie trudna sytuacja będzie dotyczyć SP 1, SP 2 i SP 3. Dlatego konieczne będzie jak najszybsze dokończenie rozbudowy SP 1 przy Okólnej, podjęcie decyzji  o rozbudowie SP 2 przy Szkolnej oraz budowa nowego kompleksu edukacyjnego przy Wspólnej i Stawowej ze zmianą przeznaczenia z gimnazjum na 8-letnią szkołę podstawową. Szkoła ta mogłaby się stać nową siedzibą SP 4, a obecny budynek tej szkoły można byłoby adaptować na przedszkole, żłobek lub inną placówkę oświatową" - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Burmistrz Jacek Orych podkreśla, że wydatki inwestycyjne nie skończą się na budowie placówki przy Wspólnej.

- Kolejnym krokiem będzie budowa kolejnej szkoły - tym razem przy Zygmuntowskiej. To właśnie te tereny - sąsiadujące z Białołęką - upatrzyli sobie szczególnie deweloperzy. Z naszych analiz wynika, że nowych dzieci nie będzie w stanie przyjąć nawet rozbudowana "Jedynka". Grunt pod budowę już mamy. Wreszcie trzecią szkołę powinniśmy wybudować między Strugą a Pustelnikiem. Ale rozpoczęcie prac przygotowawczych to już perspektywa kolejnych kadencji - opisuje Jacek Orych.

Z uwagi na sytuację demograficzną modyfikacji ulegną obwody szkolne. Chodzi o odciążenie SP 3 przy ul. Pomnikowej i lepsze wykorzystanie powierzchni w SP 4 (ul. Duża). W projekcie wprowadzono jedną zasadniczą zmianę - pierwszoklasiści z osiedli Małachowskiego, Lisi Jar oraz Al. Piłsudskiego 105-115 będą pobierać lekcje przy ul. Dużej. Uwaga! Ta zmiana nie dotyczy dzieci, które już z tego terenu uczęszczają do SP 3.

"Wdrożenie nowego ustroju szkolnego wyklucza możliwość dalszego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych dla sześciolatków w SP 1, 2,3 i 4" - czytamy w uzasadnieniu.

Dlatego samorządowa sieć przedszkoli zostanie ograniczona do czterech samodzielnych placówek samorządowych. Miasto zakłada natomiast rozszerzenie dotychczasowej współpracy z przedszkolami niepublicznymi (konkursowymi) - tak, by zapewnić 3-6-latkom właściwe warunki wychowania przedszkolnego.

Projekt uchwały zakłada także wygaszenie obu gimnazjów - nie będzie naboru do klas pierwszych w kolejnych dwóch latach szkolnych. Ci, którzy są obecnie w pierwszej klasie gimnazjum, ukończą trzyletnią naukę.

Uchwała dotycząca sieci szkolnej i przedszkolnej, zgodnie z prawem, zostanie przesłana do zaopiniowania do kuratorium oraz związków zawodowych. Przy czym wiążąca będzie opinia pierwszej instytucji. Na marcowej sesji, po uzyskaniu akceptacji, radni będą głosować nad docelowym kształtem sieci.

Druga uchwała dotyczy kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli. Pierwszy etap jest regulowany ustawowo. To siedem kryteriów, które mają jednakową wartość:

- wielodzietność rodziny kandydata

- niepełnosprawność kandydata

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

- objęcie kandydata pieczą zastępczą

Drugi etap rekrutacji jest prowadzony wtedy, gdy w pierwszym etapie uzyskano równorzędne wyniki i/lub przedszkola dysponują wolnymi miejscami. Wówczas kryteria ustala organ prowadzący, czyli w naszym przypadku miejski samorząd. W środę radni zdecydowali, że będzie to sześć kryteriów, którym przypisano odpowiednią punktację. Oto one:

- pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym (24 punkty w przypadku obojga rodziców, 12 pkt. w przypadku jednego rodzica).

- rozliczanie podatku PIT w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania w Markach (48 pkt w przypadku obojga rodziców, 24 pkt - w przypadku jednego).

- zameldowanie kandydata i jego rodziców w Markach (12 pkt za zameldowanie kandydata, 6 pkt - za zameldowanie matki, 6 pkt - za zameldowanie ojca)

- posiadanie przez kandydata rodzeństwa (mieszkającego wspólnie) poniżej 18 roku życia lub poniżej 26 roku życia, gdy brat/siostra pobiera naukę w systemie dziennym (6 pkt. za każdego brata i siostrę)

- posiadanie przez kandydata rodzeństwa (mieszkającego wspólnie) uczęszczającego w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, do placówki wskazanej na pierwszym miejscu we wniosku lub ubiegającego się wraz z kandydatem o przyjęcie do placówki wskazanej na pierwszym miejscu we wniosku (6 pkt.)

- ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego położonego najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku.

Terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły), zostaną określone do 15 kwietnia tego roku.

Galeria

zdjecie: 97618
zdjecie

Tadeusz Markiewicz

Zaręczony z samorządem, w poprzednim wcieleniu redaktor, wydawca, nieustająco marecki bloger

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry