Marki w Zieleni - konkurs na najładniejszą posesję lub balkon

Piotr Matusiak UMMarki

 18 czerwca 2009    14:09

min.jpgAby wziąć udział w konkursie należy zgłosić posesję lub balkon do dnia 28 lipca 2009 r, w Wydziale Ochrony Środowiska (osobiście lub telefonicznie).



Komisja konkursowa będzie odwiedzała zgłoszone posesje i będzie oceniała:

- kompozycję nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów
- ogólny wygląd estetyczny posesji i jej otoczenia
- kompozycję nasadzeń balkonowych.

1) Za zajęcie I, II i III miejsca w obu kategoriach będą przyznawane nagrody rzeczowe
2) Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz książki związane z tematyką organizowanego konkursu.



R E G U L A M I N
VIII edycji konkursu
„MARKI W ZIELENI”


Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin ustala organizację i zasady przeprowadzenia VIII edycji konkursu
„Marki w zieleni”

§ 2
Uczestnicy Konkursu mogą wziąć udział w kategoriach:
1) na najpiękniejszą posesję
2) na najpiękniejszy balkon.

§ 3
1) Postanowienia regulaminu dotyczą osób zgłaszających się do wzięcia udziału w konkursie.
2) W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, oraz pracownicy Urzędu Miasta Marki

§ 4
Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik ma prawo zapoznać się z regulaminem konkursu, który dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska pok. Nr 1, lub w Kancelarii Urzędu pok. nr 6 lub na stronie Internetowej Urzędu Miasta Mari, www.marki.pl

Kryteria oceny
§ 5
Komisja konkursowa uwzględniać będzie w szczególności:
1) kompozycję nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów
2) ogólny wygląd estetyczny posesji i jej otoczenia
3) kompozycję nasadzeń balkonowych

§ 6
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie posesji lub balkonu do Urzędu Miasta Marki do dnia 28 lipca 2009 r.
2) Zgłoszenia należy składać telefonicznie lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska pok. 1 tel. 781-10-03 wew. 103 i 128, lub Kancelarii Miasta Marki pok. 6 wew. 146

§ 7
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać :
1) imię i nazwisko właściciela posesji lub balkonu
2) adres posesji
3) telefon kontaktowy

§ 8
W dniu 29 lipca 2009r. ( środa), od godziny 13.00 uczestnicy konkursu umożliwią Komisji Konkursowej obejrzenie posesji lub balkonu. Uczestnicy o terminie zostaną wcześniej poinformowani telefonicznie.

§ 9
Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych.

§ 10
W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby:
1) Brzozowska Elżbieta– Przewodnicząca Komisji Konkursowej
2) Pasternak Tadeusz - członek
3) Młodzianowski Grzegorz- członek
4) Korotko Ryszard – członek
5) Grabowski Maciej – członek
6) Justyna Balcerzak – sekr,
Sposób wyboru zwycięzcy

§ 11
Wybór najładniejszej posesji i najładniejszego balkonu następować będzie w sposób:
1) każdy z członków Komisji Konkursowej przyznaje zgłoszonej i obejrzanej posesji lub balkonowi liczbę punktów w skali od 1 do 10
2) o wyłonieniu zwycięzcy decyduje suma punktów przyznanych przez Komisję Konkursową
3) w przypadku równej liczby punktów o miejscu rozstrzyga Komisja Konkursowa w drodze tajnego głosowania.

Rozstrzygnięcie konkursu
§ 12
Ogłoszenie wyników konkursu, nastąpi poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Marki, na stronie Internetowej www.marki.pl oraz poprzez imienne zawiadomienie zwycięzców.

§ 13
Wręczenie nagród odbędzie się na wrześniowym posiedzeniu Rady Miasta Marki.

Nagrody
§ 14
1) Za zajęcie I, II i III miejsca w obu kategoriach będą przyznawane nagrody rzeczowe
2) Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz książki związane z tematyką organizowanego konkursu.

§ 15
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2009 roku.


zobacz także:
serwis UM Marki Czyste Markowe Miasto

Galeria

fot. 1
fot. 2

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry