Rada Miasta o obwodnicy

Krystyna Siennicka RadaMiastaMarki

 3 września 2009    09:49

Rada Miasta na sesji 9 września ma zająć się tematem obwodnicy. Poświęcone mają być temu tematowi dwa punkty porządku obrad.

Spotkanie z Panem Wojciechem Dąbrowskim Dyrektorem Oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a następnie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie budowy drogi ekspresowej S-8".

Planowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosk6w w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji z dnia 1 lipca 2009 roku.
5. Sprawa obwodnicy Marek - spotkanie z Panem Wojciechem Dąbrowskim Dyrektorem Oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6. Prezentacja projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki przez głównego projektanta Pana mgr inż. arch. Bartosza Rosłana z Biura Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
7. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 368).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie budowy drogi ekspresowej S-8" (Druk 373).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej nr XXIV1248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok (Druk nr 371).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Marki na lata 2010 - 2013 (Druk nr 360).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Marki nr XXV/254/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku (Druk nr 372).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 362).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Druk nr 363).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 361).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu (Druk nr 364).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 365).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 366).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 367).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu powierzchni ściany budynku stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 369).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu powierzchni ściany budynku stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 370).
21. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 368).
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Sprawy rożne.
24. Zamknięcie posiedzenia.

Krystyna Siennicka

Źródło informacji:
Biuletyn Informacji Publicznej

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry